Puruvesi

Puruvesi on Saimaan päävirtaamasta erillään oleva osa, joka koostuu laajoista selkävesistä ja niitä jakavista harjusaarista ja -niemistä. Se sijaitsee Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa Kiteen ja Savonlinnan kaupunkien alueella. Pohjois-Karjalan maakunnan puolelle jäävät lähinnä Hummonselkä ja Ristilahti. Ominaispiirteiden eroavaisuuksista johtuen Puruvesi jaetaan vesienhoidossa viiteen eri vesimuodostumaan; Puruveden keskusallas, Sorvaslahti, Ängervöinen, Avo-Puntunen sekä Ristilahti. Valuma-alue muodostuu pääosin niukkaravinteisista hiekkakankaista, joiden läpi sadevedet suodattuvat. Puruvedestä vedet virtaavat Pihlajaveteen, jossa ne yhtyvät Saimaan päävirtaamaan ja edelleen Vuokseen laskevaan Ala-Saimaaseen.

Pintavesityypiltään Puruveden keskusallas on suuri vähähumuksinen järvi (SVh) ja se on ekologiselta tilaltaan luokiteltu erinomaiseksi ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Sorvaslahti on pintavesityypiltään matala humusjärvi (Mh) ja sen ekologinen sekä kemiallinen tila on hyvä. Ängervöinen on pintavesityypiltään pieni humusjärvi (Ph), sen ekologinen tila on erinomainen ja kemiallinen tila hyvää huonompi. Avo-Puntunen on pintavesityypiltään runsashumuksinen järvi (Rh) ja Ristilahti pieni humusjärvi (Ph). Näiden molempien ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvää huonompi.

Puruveden Natura-alue kattaa Puruveden suurimmat selät. Alueella käynnistyi 1.1.2016 myös FRESHABIT LIFE IP – hanke, jossa Puruvesi on yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta. Tarkempaa vedenlaatutietoa Puruvedestä löydät Pro Puruvesi ry:n karttapohjaisesta sovelluksesta.
 

Järvi

Pinta-ala

Valuma-alue

Järven keskisyvyys

Järven suurin syvyys

Saarten lukumäärä

Puruvesi

416,4 km2

1 017 km2

8,76 metriä

61 metriä

851 kpl

Lisätietoa Puruvedestä Järviwikissä.

Julkaistu 30.9.2016 klo 9.15, päivitetty 12.1.2017 klo 14.13