Tulvariskien hallinan suunnittelu - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Maa- ja metsätalousministeriö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusken (ELY-keskus) ehdotuksen mukaisesti nimennyt Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat alueet:

  • Kyrönjoen vesistöalue: Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Vähäkyrö
  • Laihianjoen vesistöalue: Laihia-Runsor
  • Lapuanjoen vesistöalue: Lapua

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä varten kullekin em. vesistöalueelle. Kussakin ryhmässä on edustettuna maakunnan liitto, ELY-keskus, alueen kuntia sekä pelastustoimi. Ryhmä kutsuu myös asiantuntijoita.

Tulvaryhmä on laatinut suunnittelualueelle alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet. Seuraavaksi tulvaryhmän tehtävänä on sidosryhmien avulla tarkastella ja arvioida toimenpiteitä, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Toimenpiteet kattavat tulvariskien vähentämisen, valmiustoimet ja tulvasuojelun, toiminnan tulvatilanteissa sekä jälkitoimenpiteet. Toimenpiteiden arvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset tulvariskien vähenemiseen, luontovaikutukset, sosioekonomiset vaikutukset, toteutettavuus ja kustannukset. Hallintasuunnitelman osana esitetään ympäristöselostus.

Julkaistu 16.8.2013 klo 11.37, päivitetty 10.5.2019 klo 10.18