Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Toinen suunnittelukausi (2018-2024)

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kim Klemola pj. Suvi Saarniaho-Uitto
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tanja Västi  
Pohjanmaan liitto Christine Bonn Pirjo Niemi
Pohjanmaan ELY-keskus Juha Tuorila Frank Norrén
Laihian kunta Anna Annila Jari Mansikka-aho
Mustasaaren kunta Kim Ehrs Mats Lall
Vaasan kaupunki Vesa Lehtinen Antti Ruokonen
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Asiantuntijat    
Organisaatio Jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Erika Raitalampi (siht.)  
FINAVIA Tuija Hänninen Kirsi Pitkäranta
Helsingby-Karkkimala-Tuovila jakokunnat Bjarne Mara Jens Fochsell
MTK Etelä-Pohjanmaa Hannu Uitto Yrjö Ojaniemi

 

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli 2.11.2020-14.5.2021 mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelmien toimeenpanosta. Palaute käydään läpi ELY-keskuksissa ja siitä laaditaan yhteenveto.

 

Tulvavryhmän kokoukset ja toimintasuunnitelma

1. Kokous 8.4.2019 (Vaasa)

Kokous 2. 30.1.2020 (Mustasaari)

Kokous 3. 5.6.2020 (Teams)

  • Kokouspöytäkirja

Työpaja 1.  25.9.2019 (Laihia)

Työpaja 2. 16.3.2020 (Teams)

Ensimmäinen suunnittelukausi (2011-2017)

Tulvaryhmän valmistelema Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty. Lisää tietoa hallintasuunnitelma –sivulla:

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat.

Organisaatio

Jäsen

Varajäsen

Pohjanmaan liitto Olav jern pj. Christine Bonn
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Liisa Maria Rautio Kim Klemola
Varsinais-Suomen ELY-keskus Frank Norrén Eeva Ruotsalainen
Laihian kunta Anna Annila  
Mustasaaren kunta Rune Bodbacka Emma Bäck
Vaasan kaupunki Markku Litmanen Emma Pitkäjärvi
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari

Asiantuntijat

   

Organisaatio

Jäsen

Tehtävä

Finavia Martin Söderman Asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Suvi Saarniaho-Uitto Työryhmän sihteeri
Vaasan kaupunki Antti Ruokonen Asiantuntija

 

Osallistuminen hallintasuunnitelmien valmisteluun

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin kaikilla suunnittelualueilla 2.5.-2.8.2013. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain (200/2005) velvoitteet, pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmisteluprosessiin sekä välitettiin tietoa alueen asukkaille ja etutahoille suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa kuulemisessa 1.10.2014-31.3.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Palaute käsiteltiin tulvaryhmässä ja se otettiin tarpeellisin osin huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Palautteesta laadittiin yhteenveto.

Tulvaryhmän pöytäkirjat ja viestintäsuunnitelmat

Laihianjoen vesistöalueen merkittävän tulvariskialueen tulvariskikartoituksen raportti

Kaikki Laihianjoen vesistöalueella tehdyt tulvavaara ja tulvariskikartat löytyvät ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta.

Julkaistu 17.5.2021 klo 10.50, päivitetty 17.5.2021 klo 10.50