Uskelanjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Saloa ei nimetty enää merkittäväksi tulvariskialueeksi 2018 arviointien perusteella, joten Uskelanjoen tulvaryhmän työ päättyi virallisesti vuoteen 2016

Ajankohtaista

Tulvaryhmän valmistelema Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 on hyväksytty.
Lisää tietoa >> Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Tulvaryhmän vuoden 2015 kokousmuistiot (pdf)

Tulvaryhmän jäsenet

Tulvaryhmän muodostavat ELY-keskuksen, maakuntaliiton, vesistöalueen kuntien ja pelastustoimen edustajat sekä pysyvät asiantuntijat.
 

Varsinaiset jäsenet

Taho

Heikki Saarento (puheenjohtaja)

Varsinais-Suomen liitto

Petri Virtanen

Salon kaupunki

Olli-Matti Verta

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Heikki Niemi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Markus Rautio

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

 

Asiantuntijajäsenet:

Taho

Timo Juvonen

Varsinais-Suomen liitto

Mika Mannervesi

Salon kaupunki

Jarmo Heimo

Salon kaupunki

 

Sihteeri:

Taho

Lauri Ahopelto

Suomen ympäristökeskus

 

Osallistuminen hallintasuunnitelmien valmisteluun

Sidostahoilla ja väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä alueen kunnissa sekä tällä sivulla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin kaikilla suunnittelualueilla 2.5.-2.8.2013. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain (200/2005) velvoitteet, pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmisteluprosessiin sekä välitettiin tietoa alueen asukkaille ja etutahoille suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa kuulemisessa 1.10.2014-31.3.2015 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Palaute käsiteltiin tulvaryhmässä ja se otettiin tarpeellisin osin huomioon suunnitelman viimeistelyssä. Palautteesta laadittiin yhteenveto ja vastine.

Julkaistu 17.9.2013 klo 15.07, päivitetty 24.1.2020 klo 14.11