Vesihuollon toiminta-alueet Kaakkois-Suomessa

Taustaa

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on käsitteenä määritelty vesihuoltolaissa (119/2001) seuraavasti: "Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi."

Toiminta-alueen hyväksymisestä on myös säädetty ja § 8 on kuvailtu karttaesitystä seuraavasti: "Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa."

ELYn toiminta-aluehanke

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kokosi ja digitoi toimialueen vahvistetut toiminta-alueet kesällä 2021. Samassa yhteydessä koottiin vahvistamiskokousten pöytäkirjat ja niistä indeksoitiin karttoihin tietoja.

Toiminta-alueiden karttapalvelu: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vesihuollon toiminta-alueet (2021) (siirtyy AGOL-palveluun)

 

Kartalle on mahdollista ladata taajamarajaukset, esimerkiksi liittämisvelvollisuuden arviointia ajatellen. Karttapalvelun käyttöohje on täällä: KAS vesihuollon toiminta-alueet_karttapalvelun käyttöohje (pdf)

 
 
 
 
 

Aineiston ajantasaisuus

Pikaohje Kaakkois-Suomen vesihuollon toiminta-alueiden karttapalvelun käyttöönKartta-aineisto vanhenee sitä mukaa kun kunnat päivittävät toiminta-alueita, joten ajantasainen tieto on syytä varmistaa omasta kunnasta.

Tiedossa olevia päivityksiä (loppuvuosi 2021): Luumäki, Kymen Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy.

Julkaistu 10.12.2020 klo 12.11, päivitetty 1.9.2021 klo 13.46

Aihealue: