Hyppää sisältöön

Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Keski-Suomessa

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää muun muassa tietoa vesistöjen tilasta, kuormituksesta sekä arvioidut toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi. Ohjelmassa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä. 

Toimenpideohjelma on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.
Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016 - 2021 sisältää sekä pinta- että pohjavedet.

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Keski-Suomessa 2010 -2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueellisen toteutusohjelman vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Keski-Suomessa.  Toteutusohjelmassa täsmennetään toimenpiteiden toteutukssen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

 

 

Julkaistu 28.11.2013 klo 15.12, päivitetty 18.10.2019 klo 12.46