Hyppää sisältöön

Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus Pirkanmaalla

Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa. Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 sisältää sekä pinta- että pohjavedet:

Toimenpideohjelma ja toimenpiteiden toteutus Pirkanmaalla 2010-2015

Edellisen vesienhoitokauden aikana voimassa olivat oheiset toimenpideohjelmat. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus laati yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa vuonna 2011 alueellisen toteutusohjelman vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi Pirkanmaalla. Toteutusohjelmassa täsmennettiin toimenpiteiden toteutuksen vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta.

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.07, päivitetty 21.4.2016 klo 13.51

Julkaisija: