Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.

EDELLINEN VESIENHOITOSUUNNITELMA

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015:

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.59, päivitetty 15.10.2018 klo 13.12
Julkaisija: