Osallistuminen vesienhoitoon

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021. Suunnitelma löytyy Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset -sivultamme. Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 oli kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta.

Palautteesta on laadittu yhteenveto:

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi:

 

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin vuonna 2018.

Vuoden 2018 kuulemisaineisto ja palauteyhteenveto:

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen kuulemisaineisto  (doria.fi)

Kuulemispalaute 2018.pdf

 

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Julkaistu 5.1.2018 klo 12.52, päivitetty 21.12.2021 klo 8.52
Julkaisija: