Tornionjoen vesienhoitoalue

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesienhoidon tavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvän ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Sen mukaisesti vesienhoidossa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

  • Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene.                              
  • Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vähintään hyvä.
  • Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vähintään hyvä.
  • Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologinen tila on vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa.
  • Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan.
  • Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vesienhoitoalueella on laadittu toimenpideohjelma, jossa kuvataan pinta- ja pohjavesien tila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä toimet hyvän tilan saavuttamiseksi.

Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2022-2027 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.

 

Yleistä vesienhoitoalueesta

Tornionjoen vesistö muodostaa Suomalais-ruotsalaisen vesienhoitoalueen. Alue kattaa Tornionjoen vesistöalueen ja Tornionjoen suun edustan merialueen. Tornionjoen vesistöalueesta noin kolmannes sijaitsee Suomen puolella. Suurimmat joet Suomen puolella ovat Tornionjoki ja Muonionjoki, jotka  muodostavat rajajoen. Suurin alajuoksun sivujoki on Tengeliönjoki. Suurimmat järvet ovat Miekojärvi, Vietonen ja Raanujärvi sekä Kilpisjärvi.

Tornionjoen alueella toimivaltaiset viranomaiset ovat Lapin ELY-keskus Suomessa ja Norrbottenin lääninhallitus Ruotsissa. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toimii yhteistyöelimenä maiden välillä vesienhoidon toimeenpanon edellyttämien tietojen, suunnitelmien ja ohjelmien yhteensovittamisessa.

Julkaistu 29.10.2020 klo 12.21, päivitetty 20.12.2021 klo 8.20
Julkaisija: