Vesistöjen kunnostus ja hoito

ajankohtaista

ymparisto.fi/vesi-sivustoa siirretään vesi.fi-palveluun

Ymparisto.fi-palvelua uudistetaan ja uusi palvelu julkaistaan keväällä 2023. Viimeistään tässä yhteydessä suurin osa ymparisto.fi:n vesienkunnostusosion sisällöistä on siirretty vesi.fi-palveluun.

Uusi ymparisto.fi tarjoaa kompaktia vesitietoa myös jatkossa. Lisäksi palvelu ohjaa kiinnostuneet tarkemman tiedon lähteille.

Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen. Kunnostuksilla lisätään lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa ja parannetaan vesistön kalataloudellisia edellytyksiä sekä luonnon- ja maisemansuojelua.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon lakisääteisenä tavoitteena on, että vesistöjemme tila ei enää heikkene. Vesistöjen kunnostaminen on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tärkeää. Vapaaehtoisvoimin voidaan tehdä paljon vesistön tilan parantamiseksi, asukkaiden oma toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat erittäin tärkeitä kunnostushankkeen onnistumisen kannalta. Tärkeitä toimijoita ovat vesialueen omistajat, lähistöllä asuvat vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja kalastajat sekä asiasta vastaavat ELY-keskukset.

Kunnostuksille on tarvetta

Rehevöityminen vaivaa noin viidesosaa maamme järvien pinta-alasta ja Suomessa on arvioitu olevan noin 1500 kunnostustarpeessa olevaa järveä. Suomen jokivesistöistä suurin osa on padottu ja perattu maankuivatuksen, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Pienvedet, kuten purot, joet ja lähteiköt, ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa.

Vesistökunnostusverkosto kokoaa kunnostajat yhteen ja jakaa tietoa vesistökunnostuksista. 

  • Siirry 

Kunnostusten rahoitus

Kunnostushankkeilla voidaan parantaa kalojen – usein lohikalojen - elinolosuhteita sopivaksi. Hankkeita voidaan toteuttaa meri-, järvi-, joki- tai puroympäristöissä. Rahoitusta voi hakea monista julkisista rahoituslähteistä. Rahat pintaan -sivustolle on kerätty usean eri rahoituslähteen tiedot.

Lisätietoja

Tutkija Pinja Kasvio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 28.11.2019 klo 10.05, päivitetty 17.11.2022 klo 15.44