Vesistöjen kunnostusmenetelmät

 

Kuva: Olavi Sandman

 

Vesistöjen kunnostushankkeessa on aina tarpeellista arvioida ja yleensä myös vähentää ulkoista kuormitusta, joka aiheutuu valuma-alueelta jokien, purojen, ojien ja norojen kautta järveen valuvista, ravinteita sisältävistä vesistä. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen varmistaa varsinaisten järvessä tehtävien kunnostustoimien pysyvyyttä.

Järvessä tehtävät kunnostustoimenpiteet, kuten vesikasvien poisto, ravintoketjukunnostus, hapetus, ruoppaus ja vedenpinnan nosto voivat vaikuttaa sekä veden laatuun että järven käyttömahdollisuuksiin. Esimerkiksi rehevissä järvissä on yleensä tarpeen parantaa molempia. Useissa järvissä myös kalaston tila ja kalastuksen edellytyksien parantaminen ovat tärkeä peruste toimenpiteiden toteuttamiselle.

Kunnostustoimenpiteet tulee valita järvikohtaisesti, sillä niiden toimivuus riippuu suuresti järven ominaisuuksista. Ennen kunnostustoimenpiteen valintaa tulee siksi olla perustiedot järven tilaa kuvaavista muuttujista.

Tietoa eri kunnostusmenetelmistä löytyy vasemman palstan linkkien takaa. Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta: www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto tai www.facebook.com/vesistokunnostusverkosto

 

 

Julkaistu 12.6.2013 klo 15.15, päivitetty 1.7.2019 klo 15.47