Hyppää sisältöön

Kalaston selvittäminen

Miksi?

Kalasto ja siinä tapahtuvat muutokset kertovat paljon pienveden tilasta. Kalaston seuraaminen onkin keskeinen tapa saada tietoa kunnostuksen tarpeesta ja vaikutuksista. Esimerkiksi lammissa ja kosteikoissa kalasto vaikuttaa veden laatuun ja muuhun eliöstöön. Suuri särkikalojen määrä voimistaa leväkukintoja ja vähentää kasvillisuutta, vesilintuja, sammakkoeläimiä ja selkärangattomia. Jos pienvedessä, kuten purossa, on ollut nousuesteitä, joiden läpi kalat eivät ole päässeet kulkemaan, jo pelkästään havainnoimalla kalastoa kutuaikana voidaan saada tärkeää tietoa lajistossa tapahtuneista muutoksista. Jos tarvitaan tarkempaa tietoa kalalajeista, niiden määrästä ja ikäjakaumasta, käytetään virtavesissä yleensä sähkökoekalastusta.  Sitä voi käyttää myös lammissa ja kosteikoissa, joissa voi koekalastaa myös esimerkiksi tiheillä katiskoilla.

Miten?

Lammen tai kosteikon kalaston tilan arviointi

Kalaston esiintymistä ja lajistoa voi arvioida esimerkiksi katiskoilla tai mato-ongella. Katiskoja voi käyttää keväällä kutuaikana rantakasvillisuuden tuntumassa ja kesällä kaurapuuron tai onkijoiden käyttämien mäskien kanssa eri puolilla kohdealuetta. Rannalta onginta mato- tai maissisyöteillä ja pieniä koukkuja käyttäen antaa myös tietoa kalojen esiintymisestä ja lajistosta. Myös sähkökalastusta voi käyttää matalissa vesissä. Kirjaa pyyntipäivittäin pyydysten määrä, saaliin paino, kappalemäärä ja pituudet lajeittain – runsaista lajeista riittää 50 – 100 pituusmittausta. Veden lämpötilan seuranta on hyödyllistä kutupyynneissä.

Omaehtoinen havainnointi kutuaikana

 • Valitse seurantapaikaksi alue, josta kaloja on helppo havainnoida
 • Merkitse ylös päivämäärä, sääolosuhteet ja havainnointipaikan koordinaatit, jotta paikka löytyy myös seuraavana vuonna.
 • Kirjaa havainnoit ylös heti maastossa
 • Toteuta havainnointi aina samassa paikassa, jotta vertailu on mahdollista
 • Vertaile havaintoja muutosten selvittämiseksi

Sähkökoekalastus

Sähkökoekalastus on menetelmä poikastiheyden tutkimiseen virtavesissä ja tärkeä etenkin taimenen ja muiden vaelluskalojen lisääntymisen arvioinnissa. Menetelmässä kalat tainnutetaan sähkövirralla, minkä jälkeen kalat mitataan ja punnitaan. Sähkökoekalastuksen jälkeen vironneet kalat vapautetaan takaisin veteen. Muistathan huomioida, että sähkökoekalastus vaatii aina ELY-keskuksen luvan. Toimi näin:

 • Tee suunnitelma sähkökoekalastuksen toteuttamisesta.
 • Ole yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseen.
 • Valitse sähkökoekalastuksen toteuttaja.
 • Toteuta sähkökoekalastus sekä kalojen pituuden, painon ja lajin määritys.
 • Tulosten kirjaaminen esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen sivuilta löytyvään pohjaan: koekalastusrekisteri 
 • Kalojen virottua, palauta ne vahingoittumattomina paikkaan, josta ne pyydystit.
Koekalastus_Aarno_Torvinen
Koekalastusta. © Kuva: Aarno Torvinen
Julkaistu 30.1.2017 klo 13.57, päivitetty 10.7.2020 klo 13.51