Kivien pinnoilla kasvavan vesisammalen ja rantakasvillisuuden seuranta

Miksi?

Vesikasvit ovat tärkeä osa joen ekosysteemiä. Kivien pinnoilla kasvavat sammalet toimivat elinympäristönä jokien selkärangattomille pohjaeläimille. Rantakasvillisuus sen sijaan toimii luontaisena eroosiosuojana.  Kasvillisuuden koostumukseen ja lajimäärään vaikuttavat oleellisesti veden laatu, mm. ravinnepitoisuus ja sameus.

Miten?

  • Valitse seurantapaikka huolella ja tee seuranta aina samasta paikasta
  • Merkitse ylös päivämäärä, sääolosuhteet ja seurantapaikan koordinaatit, jotta paikka löytyy myös jatkossa
  • Määritä kasvillisuuden peittämä pinta-ala seuranta-alalla
  • Määritä kasvilajisto ja kasvillisuuden tiheys
  • Valokuvaa tai piirrä kuva alueesta havainnointia helpottamaan
  • Suorita seuranta aina samaan vuodenaikaan muutoksen havaitsemiseksi
Julkaistu 30.1.2017 klo 13.59, päivitetty 10.7.2020 klo 13.56