Kunnostetun rakenteen toimivuuden seuranta

Miksi?

Usein pienveden kunnostamisen yhteydessä vesistöön lisätään jokin rakenne, esimerkiksi kutusoraikkoa kaloja varten. Jotta kunnostuksen onnistuminen pystytään osoittamaan ja sen vaikuttavuus todentamaan, on seurattava kunnostetun rakenteen toimivuutta.

Väärin valittu rakenne ja rakenteen sijainti voivat vaikuttaa merkittävästi kunnostuksen onnistumiseen. Esimerkiksi väärin valittu kutusoraikon raekoko ja väärä sijainti voivat aiheuttaa soran huuhtoutumisen virran mukana.

Miten?

  • Valitse havainnointipaikka josta rakennetta on helppo havainnoida
  • Merkitse ylös päivämäärä, sääolosuhteet ja havainnointipaikan koordinaatit, jotta oikea paikka löytyy myöhemmin.
  • Määritä havainnoitavat kriteerit, esimerkiksi kutusoraikon pinta-ala ja koko sekä pinnan liettyminen. Näin pystyt seuraamaan, onko osa soraikosta kulkeutunut virran mukana pienentäen kutusoraikon pinta-alaa sekä saat selville, haittaako soraikon liettyminen kunnostettua alaa.
  • Valokuvaa kunnostettu rakenne muutoksen havainnoinnin helpottamiseksi
  • Kirjaa muutokset ylös
  • Seuraa muutoksia havaintojesi pohjalta
Julkaistu 30.1.2017 klo 13.58, päivitetty 10.7.2020 klo 13.53