Uoman tai sinne lisätyn puuaineksen paikoillaan pysyvyyden arviointi

Miksi?

Veden rajassa tai vedessä oleva puuaines suojaa kalastoa ja uomaa auringon paahteelta. Puumateriaali lisää lahopuun määrää, joka tarjoaa eliöstölle suojaa ja kiinnittymispaikkoja. Puurakenteet sopivat hiekoittuneen ja liettyneen puron kunnostamiseen ja niillä voidaan esimerkiksi puhdistaa pohja-alueita ja kutusoraikkoja.

Miten?

  • Valitse seuranta paikka siten, että lisättyä puuainesta on helppo tarkkailla.
  • Merkitse ylös päivämäärä, sääolosuhteet ja havainnointipaikan koordinaatit, jotta paikka löytyy myös seuraavana vuonna.
  • Määritä havainnoitavat kriteerit, esimerkiksi puuaineksen sijainti ja peittävyys
  • Valokuvaa puuaineksella kunnostettu alue
  • Seuraa valokuvien avulla puuaineksen paikoillaan pysymistä ja kirjaa ylös muutokset
  • Jos havaitset muutoksia puuaineksen sijainnissa, varmista, että puuaines ei muodosta esimerkiksi vaellusestettä purossa
  • Suorita seuranta aina samasta paikasta
Puuainesta Nuuksion Myllypurossa
Luonnollista puuainesta Nuuksion Myllypurossa. Kuva: Kirsi Mykkänen.
Julkaistu 30.1.2017 klo 13.58, päivitetty 10.7.2020 klo 13.54