Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Tiedotteet

Pohjavedet laskussa - viime kesän kuivuus voi toistua maan lounais- ja keskiosissa (Tulvakeskus 28.5.)

Lounais- ja Keski-Suomessa vedenpinnat matalalla (Tulvakeskus 24.6.)

Hämeessä ja Keski-Suomen alueella suurten luonnontilaisten järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana. Vedenpinnat pysyvät etenkin Mallasvedellä, Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä normaalia alempana, kesän sademääristä riippuen. Keitele pysynee keskimääräistä alempana koko heinäkuun ja Päijänne laskenee ajankohdalle tyypillistä vedenkorkeutta alemmaksi heinäkuun alkuun mennessä.

Lapissa ja Itä-Suomessa järvien vedenpinnat ovat vähän ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Muualla maassa järvien vedenpinnat ovat lähellä tyypillisiä kesäkorkeuksia. Jokien virtaamat ovat pieniä Lounais-Suomessa ja etelärannikolla. Tilanne jatkuu kuivana Etelä-Suomessa pienen sadekertymän johdosta. Lapissa sateisuus pitää jokien virtaamat ja järvet ylhäällä.

Lue lisää vedenkorkeudesta tai tutustu hydrologisiin havaintoihin .

Pohjaveden pinnat laskevat (20.6.)

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa aivan maan pohjoisosia lukuun ottamatta, jossa maa on yhä roudassa. Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Pinnat ovat yleisesti 20–35 cm ajankohdan kesiarvoja alempana... Lisää pohjavesistä

Juhannusviikolla pintavedet tavanomaista lämpimämpiä (19.6.)

Alkukesän ajoin viileä ja tuulinen sää sekä toisaalta hellejaksot ovat näkyneet pintavesien lämpötilan kehityksessä eri puolilla Suomea. Viime päivien lämmin jakso on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötilaa siten, että lähes kaikilla havaintopaikoilla lämpötila on ajankohtaan nähden keskimääräistä hieman korkeammalla. Lisää vesistöjen lämpötiloista

Lisätietoa

Julkaistu 20.6.2019 klo 8.16, päivitetty 24.6.2019 klo 11.20