Hyppää sisältöön

Vesitilanne - jäänpaksuus

Jäät ajankohtaan nähden 5-20 cm ohuempia, jään paksuus voi vaihdella vieläkin petollisesti (21.1.)

Koko maan vesistöjen jää on 5-20 cm ohuempaa kuin tavallisesti tähän aikaan ja jään paksuus voi edelleenkin vaihdella petollisesti pienelläkin alueella. Jäälle satanut lumi on hidastanut kantavan teräsjään paksuuskasvua. Lumipeite myös hankaloittaa heikon jääalueen näkemistä, joten jäällä liikkumista on edelleen syytä välttää erityisesti Etelä-Suomessa. Jään kantavuudesta (vähintään 5 cm teräsjäätä) on aina varmistuttava omalla kulkureitillä kaikkialla Suomessa.

Etelä-Suomessa jäänpaksuus vaihteli 10-20 cm:n välillä ja jääpeite oli pääsääntöisesti 10-15 cm ohuempaa kuin tavanomaisesti tähän aikaan.

Keskisessä Suomessa jäänpaksuus vaihteli 10-30 cm:n välillä ja havainnot olivat pääsääntöisesti 5-20 cm pienempiä kuin tavanomaisesti tähän aikaan. Viime viikolla jäätyneellä Päijänteen Tehinselällä mittausta ei ole vielä voitu turvallisuussyistä tehdä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jäänpaksuus vaihteli 18-33 cm:n paikkeilla havaintopaikoilla, mikä oli 10-15 cm keskimääräistä ohuempaa. Lapissa jäänpaksuus vaihteli 29-46 cm:n välillä ja jääpeite oli 5-20 cm keskimääräistä ohuempaa.

Jäätilannearvio perustuu havaintoihin

SYKE päivittää arvion jäätilanteesta tälle sivulle kolme kertaa kuukaudessa. Arvio perustuu 47 havaintopaikan jäänpaksuusmittauksiin eri puolilla Suomea. Jäänpaksuus mitataan noin kymmenes, kahdeskymmenes ja kolmaskymmenes päivä kuukausittain.

Tuoreimmat havainnot löytyvät mm. vesi.fi:n jäätilannekartalta. Jokaisen on mahdollista tallentaa myös omat jäähavaintonsa, jolloin ne näkyvät kartalla. SYKE ei tarkista näitä havaintoja. Pelkän kartan arvioiden ja havaintojen perusteella jäälle ei tule mennä, koska jään laatu ja paksuus vaihtelevat suuresti samankin järven eri kohdissa ja eri vesistöissä.

Jäätilanteen yleispiirteistä kehittymistä voi seurata jäänpaksuuden laskennallisen arvion eli kartan värien avulla. Arvio tehdään mallintamalla ja siinä hyödynnetään jäänpaksuushavaintoja sekä mm. säätietoja ja -ennusteita. Jääntilannekartan perusteella ei voi päätellä minkään vesistön todellista jäänpaksuutta. Jäänpaksuushavainnot edustavat mittauspäivänä vain kyseistä paikkaa, ja ne ovat siten ohjeellisia eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita.

Lisää

Ilmatieteen laitos

Lisätietoja

Julkaistu 21.3.2019 klo 11.05, päivitetty 21.1.2021 klo 10.32