Hyppää sisältöön

Vesitilanne - jäänpaksuus

Eteläisimmistä järvistä jäät sulaneet, Länsi-Suomen ja keskisen Suomen eteläosissa jäätilanne heikko (12.4.)

Viime viikon aikana useiden lounaisen ja eteläisen Suomen järvien jääpeite suli, ja avovesikausi on alkanut. Läntisessä Suomessa ja keskisen Suomen eteläosissa jäänpaksuusmittauksia ei voitu enää turvallisuussyistä tehdä. Niissä vesistöissä, joissa jäätä vielä on, jäänpaksuus voi vaihdella alueellisesti huomattavasti. On syytä muistaa, että keväisin jään paksuus ei kerro sen kantavuudesta, ja jäätilanne voi heikentyä nopeasti lauhan sään, vesisateen ja auringonpaisteen ansiosta. Jäätilanne voi muuttua saman vuorokaudenkin aikana siten, että yöpakkasten jälkeen aamulla kantava jää heikkenee petollisesti iltapäivällä auringonpaisteessa jään haurastuessa ja puikkoontuessa.

Huhtikuun 10. päivän jäänpaksuusmittauksissa Etelä-Suomen havaintopaikoilla jäänpaksuutta ei voitu enää mitata. Esimerkiksi Espoon Pitkäjärveltä jäät olivat jo lähteneet. Samoin keskisen Suomen länsi- ja eteläosissa sekä Pielisellä jäämittausta ei voitu enää turvallisuussyistä tehdä. Jyväskylän pohjoispuolella ja itäisessä Suomessa järvien jäänpaksuus vaihteli havaintopaikoilla 30-50 cm:n välillä ja jääpeite oli pääsääntöisesti 10 cm ohuempaa kuin tavanomaisesti tähän aikaan.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jäänpaksuus vaihteli 35-60 cm:n paikkeilla havaintopaikoilla, mikä oli pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräistä lukemaa. Useilla havaintopaikoilla jääpeite oli ohentunut verrattuna edelliseen mittauskertaan. Lapissa jäänpaksuus oli havaintopaikoilla yli 50 cm, ja jääpeite oli pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräistä lukemaa. Kilpisjärvellä jää oli paksuuntunut yli 10 cm:llä edellisestä mittauskerrasta, Tornionjoen Pellon jokijäänmittauspaikassa puolestaan jäänpaksuutta ei enää voitu mitata.

Jäätilannearvio perustuu havaintoihin

SYKE päivittää arvion jäätilanteesta tälle sivulle kolme kertaa kuukaudessa. Arvio perustuu 47 havaintopaikan jäänpaksuusmittauksiin eri puolilla Suomea. Jäänpaksuus mitataan noin kymmenes, kahdeskymmenes ja kolmaskymmenes päivä kuukausittain.

Tuoreimmat havainnot löytyvät mm. vesi.fi:n jäätilannekartalta. Jokaisen on mahdollista tallentaa myös omat jäähavaintonsa, jolloin ne näkyvät kartalla. SYKE ei tarkista näitä havaintoja. Pelkän kartan arvioiden ja havaintojen perusteella jäälle ei tule mennä, koska jään laatu ja paksuus vaihtelevat suuresti samankin järven eri kohdissa ja eri vesistöissä.

Jäätilanteen yleispiirteistä kehittymistä voi seurata jäänpaksuuden laskennallisen arvion eli kartan värien avulla. Arvio tehdään mallintamalla ja siinä hyödynnetään jäänpaksuushavaintoja sekä mm. säätietoja ja -ennusteita. Jääntilannekartan perusteella ei voi päätellä minkään vesistön todellista jäänpaksuutta. Jäänpaksuushavainnot edustavat mittauspäivänä vain kyseistä paikkaa, ja ne ovat siten ohjeellisia eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita.

Lisää

Ilmatieteen laitos

Lisätietoja

Julkaistu 21.3.2019 klo 11.05, päivitetty 12.4.2021 klo 9.16