Sinilevätilanne

Luoto merellä
©  Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä

Valtakunnallinen sinileväseuranta antaa yleiskuvan sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Sinileväseurantaan kuuluu lähes 400 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä. Lisäksi rannikolla on muutamia paikkoja pääasiassa Varsinais- ja Kaakkois-Suomen alueilla. Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa mm. satelliittikuvista, Rajavartiolaitokselta sekä risteily- ja kauppalaivoilta, joihin on asennettu Algaline-mittauslaitteisto.

Uimarantojen sinilevätilanteesta saat tietoa kunnista!

Sinilevätilanne

Tiedotteita ja katsauksia

Sinileväseuranta ja toimijat

SYKEn, ELY-keskusten ja kuntien ylläpitämässä valtakunnallisessa seurannassa sinilevätilannetta seurataan ja arvioidaan viikoittain kesä-syyskuussa. Seurannan havainnot tallennetaan Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, johon myös kansalaiset voivat tallentaa omia sinilevähavaintojaan.

 
 
Julkaistu 20.8.2020 klo 13.35, päivitetty 26.8.2021 klo 13.21
Aihealue: