Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat yhä paikoitellen keskimääräistä alempana (16.9.)

Pohjaveden pinnat ovat suuressa osassa maata lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden yläpuolella. Suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa pinnat ovat pääosin keskiarvojen tuntumassa tai 10–40 cm niiden yläpuolella. Pienissä pohjavesiesiintymissä pinnat ovat elokuun runsaiden sateiden myötä monin paikoin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai 10–50 cm niitä korkeammalla. Paikoitellen esiintyy yhä 10–50 cm keskimääräistä alhaisempia pinnankorkeuksia. Syksyisin sadanta täydentää pohjavesivarantoja ja nostaa pintoja talven tuloon saakka.

Maankosteustilanne on normaali tai märkä koko maassa. Märempiä alueita esiintyy etenkin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla. Ennusteiden mukaan maankosteus lisääntyy syksyn edetessä.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 16.9.2021 klo 16.00, päivitetty 16.9.2021 klo 16.00