Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat alhaalla maan lounais- ja keskiosissa (17.1.)

Lämmin ja vähäsateinen vuosi 2018 näkyy pohjaveden pinnankorkeuksissa maan lounais- ja keskiosissa, jossa pinnat ovat 10–50 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Maan pohjoisosissa pinnat ovat lähellä keskiarvoja tai hieman yli. Loppuvuoden sateet täydensivät hieman pohjavesivarantoja, mutta roudan muodostuminen kääntää vähitellen pinnankorkeudet luontaiseen laskuun koko maassa.

Ennusteen mukaan pohjaveden pinnat saattavat ensi keväänä ennen lumien sulamista olla paikoitellen paljon keskimääräistä alemmalla tasolla maan etelä- ja keskiosissa, mutta asiaan vaikuttaa paljon koko talven lämpötila- ja lumiolosuhteet sekä lumen sulamisen aikaan vallitsevat olosuhteet. Alueilla, joissa pohjaveden pinnat ovat jo nyt huomattavan alhaiset, on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta ja veden laatua, joka voi heikentyä alhaisten pohjaveden pintojen vuoksi.

23.11. Ajankohtainen tiedote: Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla, yksittäisissä kaivoissa vesi voi kevääseen mennessä loppua

Lisätietoja

Julkaistu 17.1.2019 klo 12.51, päivitetty 17.1.2019 klo 12.51