Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pohjaveden pinnat laskevat (5.7.)

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa aivan maan pohjoisosia lukuun ottamatta, jossa maa on yhä paikoin roudassa. Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Pinnat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa yleisesti 20–35 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjois-Suomessa ollaan pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia.

Kesän sateisuus vaikuttaa merkittävästi maankosteuden vajeeseen ja kuinka alas pohjaveden pinnat laskevat.

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.

Lisätietoja

Julkaistu 18.6.2019 klo 0.10, päivitetty 5.7.2019 klo 9.38