Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 
Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Sateet nostavat hieman rannikkojokien vedenkorkeuksia (Tulvakeskus 24.9.)

Loppuviikon sateet saavat etelä- ja länsirannikon joet vain hienoiseen nousuun. Torstain sademäärät jäivät selvästi ennakoitua pienemmiksi. Tänään ja huomenna sateita saadaan vielä maan etelä- ja keskiosissa, mutta niiden vaikutus vesistöissä jäänee vähäiseksi. Viikonlopun jälkeen jokien pinnat kääntyvät hiljalleen laskuun.

Koillismaan ja osin Kainuun alueella luonnontilaiset järvet ovat ajankohtaan nähden korkealla elo-syyskuun runsaiden sateiden johdosta. Suomenselän alueella ja osassa Lappia järvien vedenkorkeudet ovat tavallista alempana. Muualla maassa vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä ajankohdan keskitasoja.

Etelä- ja Lounais-Suomi (23.9.)

Loppuviikon sateet saavat Etelä- ja Lounais-Suomen jokien pinnat hienoiseen nousuun. Esni viikon alkupuolella sateet jäävät vähiin ja vedenkorkeudet laskevat.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat edelleen paikoin keskimääräistä korkeammalla elokuun loppupuolen sateista, mutta jatkavat laskuaan. Säännöstellyt järvet ovat pääosin lähellä ajankohdan tyypillisiä tasojaan.

Vuoksen vesistö ja Kaakkois-Suomi (22.9.)

Vuoksen vesistössä syyskuu on ollut tavallista vähäsateisempi. Suurista järvistä Saimaan ja Pielisen ennustetaan laskevan lokakussa hieman tavallista alemmas. Kallavesi nousi elokuun runsaiden sateiden johdosta ajankohdan keskitason yläpuolelle, mutta vedenkorkeuden ennustetaan laskevan lähiviikkoina takaisin ajankohdan keskitason tuntumaan.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (16.9.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Viimeisimmän kolmen kuukauden sadesumma alueella on ollut vuodenaikaan nähden tavaonomainen.

Päijänteen pinta on suunnilleen ajankohdan mediaanitasolla ja hitaassa laskussa. Ennusteen mukaan vuodenajalle tyypillinen lasku jatkuu ainakin vielä lokakuun ajan. Päijänteen lähtövirtaama ja Kymijoen virtaama ovat hiukan suurempia kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, eikä suuria muutoksia ole lähiviikkoina odotettavissa.

Vesistöalueen pohjoisosan suuret järvet Keitele, Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa. Järvien pinnankorkeudet pysynevät ainakin syyskuun loppuun asti varsin lähellä nykyisiä tasojaan. Myös Mäntyharjun reitin suurimpien järvien Puulan ja Vuohijärven vedenkorkeudet ovat vuodenajalle tyypillisiä eikä tilanteen ennusteta lähiviikkoina oleellisesti muuttuvan.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (20.9.)

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä ja ajankohdalle tavanomaisia, mutta voivat kasvaa hieman loppuviikkoa kohden sateiden myötä. Luonnontilaisista järvistä Längelmäveden reitin järvien sekä Kukkian vedenkorkeudet ovat 10-20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, ja ne pysyvät keskimääräistä korkeammalla koko syksyn ajan. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, eikä ennusteiden mukaan suuria muutoksia ole odotettavissa.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat myös ajankohdalle tavanomaisia, ja voivat kasvaa loppuviikon aikana hieman. Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisillä tasoilla tai hieman keskimääräistä korkeammalla, eikä lähipäiville ennusteta merkittäviä muutoksia.

Pohjanmaa (23.9.)

Pohjanmaalla vedenpinnat ja virtaamat ovat tavanomaisella syksyisellä tasollaan Iijokea lukuunottamatta. Myös alueen järvien vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa tai hieman sen alapuolella. Loppuviikon mahdollisista sateista huolimatta vedenpinnat pysyvät lähellä nykyisiä tasojaan.

Iijoen alueella vedenpinnat ovat vielä keskimääräistä korkeammalla syyskuun alun sateiden jäljiltä, tosin Siuruanjoki ja Livojoki ovat laskeneet jo keskimääräiselle tasolle. Raasakan virtaama on ajankohtaan nähden suuri, mutta laskussa. Pudasjärvi on metrin, Jongunjärvi 50 cm tavanomaista korkeammalla, mutta nekin ovat laskussa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 20-25 m3/s.

 

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (24.9.)

Oulujoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Syyskuun puoliväli oli sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä nosti paikoin järvien pintoja. Nyt vedenkorkeudet ovat kääntymässä hitaaseen laskuun. Sotkamon ja Hyrynsalmen reitillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat vielä hieman koholla verrattuna ajankohdan keskimääräisiin tasoihin. Luonnontilaiset järvien vedenkorkeudet eivät juuri laske ennusteen mukaan syyskuun lopun aikana.
 
Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet ovat koholla syyskuun puolivälin runsaiden sateiden takia. Järvien pinnat ovat ajankohdan tyypillistä korkeutta ylempänä ja niiden odotetaan pysyvän korkealla loppusyksyn puolelle.

Lappi (21.9.)

Lapissa jokien virtaamat ovat kasvaneet lähelle tyypillistä syystasoa. Tälle viikolle on ennustettu vähäisiä sateita, joten virtaamat eivät juuri muutu lähipäivinä. Suurimpien järvien Inarijärven, Kemijärven, Lokan ja Porttipahdan vedenkorkeudet ovat ajankohdalle tyypillisillä tasoilla, eikä suuria muutoksia ole odotettavissa.

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 24.9.2021 klo 16.01