Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vesi- ja tulvatilannetta voit seurata uudemmassa vesi.fi:ssä ja sen karttapalvelussa. Ne korvaavat ymparisto.fi:n vanhan sivuston jossain vaiheessa kokonaan. Myös vesi.fi-sivustoa tuottavat SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 
Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Sateet ovat nostaneet vedenpintoja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla (Tulvakeskus 23.6.)

Rankat ukkossateet ovat nostaneet Simojoen ja Kuivajoen pintaa puolella metrillä. Sateet aiheuttivat laajalla alueella paikallista tulvimista Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tälle päivälle ennustetaan rankkoja sadekuuroja monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomeen.

Keski- ja Itä-Suomen suurten järvien vedenpinnat ovat edelleen huomattavan korkealla toukokuun runsaiden sateiden jäljiltä. Päijänteen ja Saimaan vedenkorkeudet ovat kääntyneet laskuun, mutta Päijänne on vieläkin tulvarajana pidetyn tason tuntumassa ja Saimaa puolisen metriä ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Kokemäenjoen vesistöalueella Längelmäveden reitin järvet ovat 20-30 cm keskimääräistä korkeammalla ja pysyvät koko kesän ajan keskimääräistä ylempänä.

Etelä- ja Lounais-Suomi (18.6.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien pinnat ovat laskeneet sateiden jäätyä tällä viikolla vähiin. Virtaamat pysyvät pieninä myös seuraavan viikon aikana, kun sää on helteistä ja ennustetut sademäärät ovat vähäisiä.

Myös järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet, vaikka ovat vielä osin vähän ajankohdan tyypillistä tasoa ylempänä sateisen toukokuun jäljiltä. Lohjanjärvi, Hiidenvesi ja Säkylän Pyhäjärvi ovat noin 5 cm ajankohdan keskitasoa korkeammalla ja laskussa. Luonnontilainen Artjärven Pyhäjärvi on vielä noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja laskee ennusteen mukaan kesäkuun loppuun mennessä 10-15 cm.

Vuoksen vesistö ja Kaakkois-Suomi (21.6.)

Kesäkuun alku on ollut lämmin ja vähäsateinen Vuoksen vesistöalueella, mikä on saanut järvien vedenkorkeudet laskuun. Suurista järvistä Saimaan vedenpinta on edelleen ajankohtaan nähden korkealla, mutta kääntynyt laskuun. Pielisen vedenkorkeus lähestyy jo ajankohdan keskitasoa ja Kallavesi on jo hieman sen alapuolella.

Saimaan vedenpinta on noin 50 cm ajankohdan keskitason yläpuolella.
Vedenkorkeus on kääntynyt hitaaseen laskuun, ja vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 5-25 cm heinäkuun loppuun mennessä. Talvella ja keväällä vedenkorkeuden nousuun on vaikutettu lisäjuoksutuksilla, jotka aloitettiin jo joulukuussa. Juoksutus nostettiin kesäkuun alussa 850 m3/s:iin Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Pielisen vedenkorkeus on noin 10 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee kesälle tyypilliseen tapaan 20-60 cm heinäkuun loppuun mennessä.

Kallaveden pinta nousi tänä keväänä keskimääräisen tulvahuipun tasolle.
Vedenkorkeus on laskenut jo hieman ajankohdan keskitason alapuolelle aikaisen kevättulvan sekä kuivan sään johdosta. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee 10-45 cm heinäkuun loppuun mennessä.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (18.6.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat keskimääräistä korkeammalla, mutta laskevat nyt melko nopeasti kohti tyypillisiä kesäkorkeuksia. Kesäkuu on ollut tähän mennessä vähäsateinen ja järvihaihdunta on nyt runsasta.

Päijänteen pinta on noin 25 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja kääntynyt juuri laskuun. Korkean vedenpinnan takia juoksutus Kalkkisesta on edelleen varsin suuri, mutta Päijänteen vedenkorkeuden laskiessa juoksutusta vähitellen pienennetään. Samalla pienenee myös Kymijoen virtaama. Tällä hetkellä Kuusankosken kohdalla virtaa vielä noin 500 m3/s, kun kesäkuun pitkän aikavälin mediaanivirtaama on runsaat 300 m3/s.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele ja Konnevesi ovat enää runsaat 10 cm keskimääräistä ylempänä ja Pielavesi-Nilakan pinta on pudonnut ajankohdan mediaanitasolle. Ennusteen mukaan vedenkorkeuksien aleneminen jatkuu lähiviikot, vuodenajalle tyypilliseen tapaan.

Myös Mäntyharjun reitin suurimpien järvien Puulan, Kyyveden ja Vuohijärven pinnat ovat keskimääräistä ylempänä, mutta laskussa.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (17.6.)

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat laskemassa kohti ajankohdalle tavanomaisia pieniä lukemia. Luonnontilaisten järvien, esimerkiksi Längelmäveden reitin järvien sekä Kukkian ja Keurusselän vedenkorkeudet ovat kevään suurista tulovirtaamista ja toukokuun runsaista sateista johtuen edelleen pääosin tavanomaista korkeammalla, ja pysyvät keskimääräistä korkeammalla kesän ajan vaikka ovatkin laskussa. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä tavanomaisia kesäkuun lukemia. Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ja järvien vedenkorkeudet ovat paikoin ajankohdan keskimääräistä korkeampia, mutta laskussa.

Pohjanmaa (23.6.)

Alkuviikosta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle osuneet, paikoin rajutkit sateet nostivat joidenkin jokien vedenpintoja; mm. Siikajoella Harjunnivassa vesi nousi 40-50 cm. Sää jatkuu ennusteiden mukaan vähäsateisena, joten vedenpinnat kääntyvät pian laskuun. Maaperä on kuitenkin sateiden jäljiltä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla märkää ja vesistöt reagoivat nopeammin tuleviin sateisiin. Pääosin Pohjanmaan alueen joet ja järvet ovat kuitenkin lähellä ajankohdan keskimääriäsiä arvoja. Lappajärvi ja Lestijärvi ovat edelleen 15 cm tyypillistä korkeammalla.

Iijoella Livojoen ja Siuruanjoen pinnat nousivat 20-30 cm ja Kuivajoella 50 cm sateiden vuoksi. Ne kääntyvät kuitenkin pian laskuun. Muualla Iijoen alueella vedenpinnat ja virtaamat ovat ajankohdalle tyypillisissä lukemissa. Säännösteltyjen Irnijärven ja Kostonjärven juoksutuksia on laskettu noin 8 m3/s. Ne ovat tyypillisessä kesäkorkeudessaan.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (23.6.)

Oulunjoen säännösteltyjen järvien pinnat ovat kesän virkistyskäyttötasojensa tuntumassa. Tulovirtaamat järviin ovat hieman kasvaneet tämän viikon sateiden takia. Osa järvien pinnoista on hieman noussut. Luonnontilaisten järvien pinnat Sotkamon reitillä ovat nyt lähellä tyypillisiä kesäkuun lopun pinnankorkeuksia. Tämän viikon sateet kasvattavat valuntoja hieman, mutta ensi viikon ennustetaan olevaan vähäsateisempi ja valuntojen odotetaan kääntyvän laskuun viimeistään heinäkuun alussa.   
 
Kuusamon seudulla Kitkajärven ja Muojärven pinnat ovat tasaantuneet kesäkuun sateiden takia. Kitkajärven ennustetaan pysyvän tyypillistä kesäkorkeutta ylempänä kesäkauden loppuun saakka. Muojärven pinnan ennustetaan pysyvän ajankohdan keskimääräisen tasonsa tuntumaan.

Lappi (17.6.)

Lapin jokien pinnat ovat pääosin laskeneet lähelle ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Tämän viikon paikoin runsaat sateet ovat kasvattaneet virtaamia esimerkiksi Tornion- ja Ounasjoella. Lähipäiville on ennustettu vähäisempiä sateita ja virtaamien odotetaan kääntyvän laskuun viikonloppuna tai ensi viikon alussa.    

Pohjois-Suomen järvien pinnat ovat pääasiassa tyypillisten alkukesän tasojensa tuntumassa.  Myös Inarijärven pinta alkaa olla lähellä kesäkorkeuttansa.

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 23.6.2021 klo 16.08