Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Etelä- ja Lounais-Suomessa virtaamat ajankohtaan nähden suuria, myös Pohjanmaalla virtaamat kasvussa (Tulvakeskus 15.11.)

Jokien virtaamat kasvoivat sateiden seurauksena Etelä- ja Lounais-Suomessa ajankohtaan nähden suuriksi ja esimerkiksi Loimijoella ja Karjaanjoella vesi on noussut pelloille. Virtaamat ovat monin paikoin jo kääntyneet laskuun ja loppujenkin alueen jokien virtaamat lähtevät laskuun viikonlopun aikana. Pohjanmaan maakuntien jokien pinnat ovat kääntyneet nousuun joka jatkuu rauhallisena viikonlopun yli. Ennusteiden mukaan viikon lopulla tai ensi viikon alussa jokien pinnat ovat tämän syksyn korkeimmissa lukemissa.

Järvien vedenkorkeudet ovat olleet selvästi keskimääräistä alempana Pirkanmaalla, Kainuussa, Itä-Lapissa ja paikoin Järvi-Suomessa. Sateiden seurauksena muualla paitsi Lapissa järvien pinnat ovat nyt kääntyneet nousuun. Järvien pintojen ennustetaan monin paikoin nousevan loppuvuoden aikana ajankohdan tavanomaisen tason tuntumaan.

Etelä- ja Lounais-Suomi (15.11.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat kasvaneet syksyn suurimpiin arvoihin kuluvan viikon sateiden myötä. Vantaanjoen virtaama on perjantaina huipussaan, Oulunkylän kohdalla virtaama on noin 80 m3/s. Karjaanjoen vesistöalueella Nummenjoella vesi nousee pelloille, vedenpinta nousee ennusteen mukaan Pirkkulassa vielä viikonloppuna 10-15 cm. Uskelanjoen Kaukolankoskessa vedenpinta on laskussa torstain huipustaan. Yläneenjoki on tänään huipussaan vähän viime kevään pieneksi jäänyttä kevättulvaa suurempana. Myös mm. Sirppujoki, Aurajoki, Siuntionjoki, Porvoonjoki, Mustijoki, Ilolanjoki ja Taasianjoki ovat laskussa tai kääntymässä laskuun syksyn suurimmista virtaamistaan.

Järvien vedenkorkeudet jatkavat nousua sateiden jälkeen. Tuusulanjärvi on noussut tällä viikolla lähes 15 cm, mutta kääntynee laskuun viikonloppuna. Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat nyt lähellä ajankohdan tavanomaista vedenkorkeutta, ennusteen mukaan marraskuun lopulla Hiidenvesi nousee 15-20 cm ja Lohjanjärvi 10-15 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut viime päivinä noin 10 cm ja jatkaa nousuaan, viikon kuluessa nousua kertyy ennusteen mukaan 5-10 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven juoksutusta on kasvatettu 4 m3/s:iin sen pysyttyä pitkän noin 2 m3/s suuruisena. Vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja nousee marraskuun lopulla joitakin senttejä. Painion vedenkorkeus on noussut viikossa yli 35 cm, mutta kääntynee laskuun sateiden vähentyessä.

Vuoksen ja Kaakkois-Suomen vesistöt (14.11.)

Vuoksen vesistöalueella vesisateet ja lumen sulanta lisäävät valuntaa erityisesti Kallaveden valuma-alueella. Kesän kuivuuden jäljiltä luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat vielä tavallista alempana, mutta valunnan lisäys nostaa järvet nyt keskimääräiselle tasolle. Pielisen ja Saimaan vedenkorkeudet pysyvät valunnan kasvusta huolimatta vielä pitkään tavallista alempana.

Saimaan vedenkorkeus on noin 40 cm alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Vedenkorkeuden laskun ennustetaan tasaantuvan ja pysyvän marraskuun ajan lähellä nykyistä tasoa. Tämän jälkeen vedenkorkeuden kehitys riippuu alkutalven säästä. Mikäli sää jatkuu leutona ja sateisena, vedenkorkeus kääntyy nousuun. Ilman suuria sateita vedenkorkeus pysyy kuitenkin koko talven keskimääräistä alempana.

Pielisen vedenkorkeus on noin 30 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Vedenpinnan ennustetaan nousevan 10-40 cm joulukuun puoliväliin mennessä.

Kallaveden vedenkorkeus on noin 20 cm tavallista alempana. Vesisateet ja lumen sulanta kääntävät vedenkorkeuden nopeaan nousuun. Nousua kertyy 20-40 cm joulukuun puoliväliin mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (12.11.)

Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenkorkeudet ovat edelleen jonkin verran keskimääräistä alempana, mutta tilanne on tämän kuun sateiden myötä muuttumassa. Järvien tulovirtaamat ovat jo kasvaneet ja edelleen kasvavat lähipäiviksi ennustettujen sateiden myötä, mikä saa useimpien vesistöalueen järvien pinnat kääntymään nousuun.

Päijänteen noin 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana oleva pinta on lähdössä nousuun. Nousua kertyy joulukuun puoliväliin mennessä todennäköisimmin 15-20 cm. Sateiden ja lämpötilojen lisäksi juoksutuspäätökset vaikuttavat asiaan. Päijänteen nousun myötä myös Kalkkisen luonnonkosken virtaama kasvaa ja säännöstelypatoa mahdollisesti avataan joulukuussa hieman lisää, mikä yhdessä muilta alueilta tulevien vesien kanssa hiukan kasvattaa Kymijoen virtaamaa loppuvuoden aikana. Ennusteen mukaan Kymijoen virtaama pysyy kuitenkin vuodenvaihteeseen saakka pienempänä kuin keskimäärin tähän aikana vuodesta.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on runsaat 30 cm sekä Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka 15-20 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Järvien vedenpintojen ennustetaan nousevan tällä ja ensi viikolla melko nopeasti ja nousu jatkunee joulukuulle saakka.

Mäntyharjun reitillä Puula ja Vuohijärvi ovat noin 5 cm ja Kyyvesi on runsaat 15 cm keskimääräistä alempana. Myös tämän alueen järvien vedenkorkeuksien ja jokien virtaamien ennustetaan nousevan lähiviikkoina.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (15.11.)

Loimijoen virtaama on kasvanut viime päivien sateiden vaikutuksesta vuoden suurimpaan lukemaan ja sen vesi nousee pelloille. Virtaama on perjantaiaamuna Maurialankoskessa yli 140 m3/s, kun kevättulva jäi noin 110 m3/s suuruiseksi. Sen ennustetaan kääntyvän laskuun päivän aikana, kun viikonlopun sademäärä jäänee vähäiseksi. Myös Punkalaitumenjoki on selvästi viime kevään kevättulvaa korkeammalla. Puujoen virtaama on kasvanut reippasti ja ennusteen mukaan huipussaan lauantaina, se jää kuitenkin viime kevättulvaa pienemmäksi.

Sateet ovat saaneet myös vesistöalueen järvien vedenkorkeudet nousuun kauttaaltaan. Erot ajankohdan keskimääräisiin vedenkorkeuksiin ovat kaventuneet, mutta etenkin Pirkanmaan järvet ovat edelleen pääosin selvästi keskimääräistä alempana. Säännöstellyistä järvistä Vanajaveden pinta on nousussa noin 10 cm tavanomaista alempana ja nousussa. Vesistön pohjoisosan Ähtärinjärvi on noussut lokakuun alun jälkeen 35 cm ja on säännöstelyn ylärajan tuntumassa.

Suurista luonnontilaisista järvistä pitkään selvästi keskimääräistä alempana olleen Tarjanteen vedenkorkeus on edelleen lähes 40 cm ajankohdan keskiarvoa alempana, mutta nousee ennusteen mukaan marraskuun loppuun mennessä 15-30 cm nykyisestä. Kukkia on noin 15 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja nousee ennusteen mukaan marraskuun loppuun mennessä 5-10 cm.

Valkeakosken voimalaitoksen juoksuksen rajoitusta jatketaan toistaiseksi, kun Längelmäveden reitin järvistä Mallasveden, Iso-Roineen ja Längelmäveden vedenkorkeudet ovat noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Seuraavan kahden viikon aikana niiden ennustetaan nousevan 5-10 cm nykyisestä.

Karvianjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat kasvaneet vesisateiden ja lauhtumisen aiheuttaman sulannan vaikutuksesta. Myös järvien vedenkorkeudet ovat nousseet, mutta ne ovat pääosin lähellä ajankohdan tavanomaista tasoa.

Pohjanmaa (8.11.)

Vaasan rannikon joissa virtaamat nousevat seuraavan viikon aikana. Aluksi sateet tulevat lumena. Alkuviikosta lämpenevä sää sulattaa pääosan lumista. Sulava lumi ja vesisateet nostavat jokien pintoja selvästi, Lapväärtinjoella jopa metrillä. Kyrönjoella ja Lapuanjoella sekä muissa Oulun eteläpuolisissa joissa pintojen nousu on vähäisempää. Oulun pohjoispuolen vesistöissä lumet eivät todennäköisesti lähde sulamaan vielä seuraavan viikon jaksolla.

Järvien pinnat ovat pääosin tavanomaisella tasollaan. Poikkeuksena on Lapuanjoki, jonka järvet ovat kahden kuivan kesän jälkeen yhä alhaalla. Lapuanjoen Hirvijärven pinta on noin 60 cm ajankohdan mediaania alemmalla tasolla, mutta nousee syksyn mittaan. Patanan, Hautaperän ja Uljuan tekojärvien pinnat ovat nousseet lokakuun loppupuolella tavanomaiselle tasolleen.

Iijoella lähipäivien sateet tulevat pääasiassa lumena, eivätkä ne siten vaikuta suoraan vedenpintoihin. Alueen luonnontilaisten järvien vedenpinnat ovat hitaassa laskussa, joka jatkuu vielä seuraavan viikon. Jokien vedenpinnat pysyvät nykyisellä tasollaan, lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Kostonjärven juoksutus on nostettu 18 m3/s:ssa ja Irnijärven 25 m3/s:ssa.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (12.11.)

Sään lauhtuminen ja sateinen sää kasvattavat valuntoja ja järvien tulovirtaamia Oulujoen vesistössä ainakin tällä viikolla. Jokien ja luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet kääntyvät nousuun.  

Tavanomaista vähäsateisempi vuosi näkyy säännösteltyjen järvien keskimääräistä alhaisempina vedenkorkeuksina. Oulujärven vedenkorkeus on noin 40 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja sen pinta pysyy lähellä nykytasoaan loppusyksyn ajan, juoksutuksista riippuen. Hyrynsalmen reitin Kiantajärven pinta on 45 cm syksyn keskitasoaan alempana aiemmin syksyllä tehtyjen voimalaitosten huoltotöiden vuoksi. 

Lokakuun sateet nostivat pienten luonnontilaisten järvien pintoja paikoin jopa yli keskimääräisten syystasojen. Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet nousivat myös nopeasti lokakuussa ja ovat enää noin 10-15 cm ajankohdan mediaania alempana. Järvien vedenpinnat ovat jälleen nousussa lumen sulannan ja sateiden vaikutuksesta ja ne kääntyvät hitaaseen laskuun joulukuun aikana. 

Kuusamon seudulla lämpötilat pysyvät pääosin pakkasella, joten Kitkajärven ja Muojärven pinnat kääntyvät hitaaseen laskuun lähiviikkoina. Järvien vedenkorkeudet nousivat lokakuun lopun runsaiden sateiden vuoksi noin 10 cm ja ovat edelleen 5-10 cm marraskuun puolivälin keskitasojaan korkeammalla. 

Lappi (13.11.)

Lapissa jokien virtaamat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Sään ennustetaan pysyvän pakkasella puolella koko Lapissa ja jokien virtaamat jatkavat laskuaan kaikissa Lapin joissa. Pakkanen on saanut jokiin muodostumaan jääpeitettä, mikä on nostanut paikoin jokien vedenkorkeuksia.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat Itä- ja Pohjois-Lapissa alle ja muualla pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia tasojaan. Lapin eteläosissa viime kuun sateet käänsivät järvien vedenpintoja hitaaseen nousuun. Säännöstellyistä järvistä Inarinjärvi on noin 25 cm ajankohdalle tavanomaista tasoaan alempana. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden tavanomaista. Lokan ja Porttipahdan pinnat pysyvät nykyisellä tasollaan.

 

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 26.10.2016 klo 14.13, päivitetty 15.11.2019 klo 12.02