Vesitilanneasiantuntijat ja yhteystiedot

  •  Sähköpostin muoto: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sisävesien vedenkorkeudet ja virtaamat alueittain sekä vesistöennusteet

  • Tutkija Kalle Sippel, SYKE, puh. 0295 251 646 (040 738 2083)
  • Tutkija Harri Myllyniemi, SYKE, puh. 0295 251 439 (040 861 7743)
  • Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, SYKE, puh. 0295 251 731 (040 561 5533) [bertel vehvilainen]
  • Hydrologi Miia Kumpumäki, SYKE, puh. 0295 251 652 (040 673 4437) [miia kumpumaki]

Sisävesien lämpötila- ja jäätilanne

  • Hydrologi Heidi Sjöblom, SYKE, puh. 0295 251 650
  • Hydrologi Jarkko Koskela, SYKE, puh. 0295 251 307, [jarkko j koskela],

Pohjavedet ja routa

  • Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, SYKE, puh. 0295 251 484 (040 353 9329)

Lumitilanne

  • Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, SYKE, puh. 0295 251 731 (040 561 5533)
  • Kehitysinsinööri Kimmo Söderholm, SYKE, puh. 0295 251 669 (0400 148 547), [kimmo soderholm]

 

Sisävesien seurantavastuu SYKEllä ja ELYillä

Sisävesien vesistöseurannasta vastaavat Suomen ympäristökeskus SYKE ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Merivesien seurantavastuu Ilmatieteen laitoksella

Ajankohtainen levätilanne

Levätilanteen seurannasta sisävesillä ja merellä vastaa SYKE.

Julkaistu 16.10.2017 klo 15.38, päivitetty 10.1.2019 klo 11.17