Apua vesistön kunnostamiseen

Vesistön kunnostamiseen tarvitset tietoa kohteesta, sopivia yhteistyökumppaneita ja rahoitusta. Olemme keränneet sivuillemme monipuolisesti tietoa kunnostuksen käynnistämisen helpottamiseksi.

Vesistökunnostusverkosto edistää Suomen vesien hyvää kuntoa. Sivuilta saat opastusta ja tietoa oman kunnostushankkeesi toteuttamiseksi.

Rahoitusta voi saada lukuisiin eri tyyppisiin hankkeisiin – tutustu Rahatpintaan.fi -sivuilla mitä
kaikkea avustuksilla on mahdollista rahoittaa. 

Vesistökunnostajan karttapalvelusta saat tietoa vesistökunnostuksen suunnittelun tueksi. Voit tutustua siellä toteutuneisiin kunnostuksiin ja ilmoittaa omista vesistökunnostustoimenpiteistä.

Tietoa vesistökunnostusmenetelmistä löytyy osoitteessa www.ymparisto.fi/vesikunnostus. 

Vesistökokonaisuus
Vesistöt ovat niiden valuma-alueidensa kokonaisuuksia, joiden tilaa voidaan parantaa monin eri keinoin ©SYKE.
Julkaistu 19.8.2016 klo 13.21, päivitetty 25.1.2022 klo 15.27