Vesistökunnostusverkoston toimintakenttä

Vesistökunnostusverkoston toimintakenttä
Vesistökunnostusverkoston toimintakenttä © Kuva: Vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostusverkoston toiminnan lähtökohtana on turvata vesistökunnostusasioihin liittyvän luotettavan ja ajantasaisen tiedon saannin tasapuolisuus valtakunnallisesti. Päätavoitteena on tukea kansalaisia, yhteisöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä omaehtoisessa vesien hoito- ja suojelutyössä lisäämällä osaamista, tehostamalla alan toimijoiden osallistumista vesienhoitotyöhön, parantamalla tiedonkulkua ja lisäämällä eri tahojen välistä vuorovaikutusta järjestämällä alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia. 

Vesistökunnostusverkosto toimii usealla eri tasolla ja sidosryhmiin kuuluvat kaikki vesistöjen tilasta, hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneet tahot. Sidosryhmät hyötyvät verkoston toiminnasta saaden sen kautta ajantasaista tietoa vesistökunnostuksesta ja alan tutkimuksesta, kehittävät vesistöalan osaamistaan, löytävät yhteistyökumppaneita sekä saavat tukea toiminnalleen. Näillä toimilla luodaan jatkuvuutta vesien kunnostus- ja suojelutoiminnalle. 

Julkaistu 12.1.2021 klo 15.42, päivitetty 13.1.2021 klo 13.07