etusivu_julkaisuja

 

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle (helda.fi)
Suomen ympäristökeskus SYKE ja ympäristöministeriö ovat julkaisseet oppaan luontoselvitysten laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi. Oppaan tavoitteena on edistää laadukkaan luontotiedon kertymistä, luonnonarvojen huomioon ottamista ja siten luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Oppaassa on suosituksia hyviksi käytännöiksi niin tekijälle, tilaajalle kuin viranomaiselle.

Julkaistu 17.12.2021 klo 11.02, päivitetty 17.12.2021 klo 11.01

Aihealue: