Hyppää sisältöön

etusivu_rahoitus

Virtaa vesistökunnostukseen – vesistökunnostuksen rahoitushaku (ym.fi)

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta voi hakea rahoitusta hankkeille, joilla parannetaan vesien ja vesiympäristön tilaa sekä vahvistetaan vesistökunnostajien yhteistyötä. Rahoitusta on tarjolla 4 miljoonaa euroa. Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen tähtäävälle, hankemuotoiselle toiminnalle voi hakea avustusta ELY-keskuksesta. Avustukset on tarkoitettu alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäville ympäristökasvatuksen ja -valistuksen kokeilu- ja kehittämishankkeille. Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan (ely-keskus.fi)

Ovatko haitalliset vieraslajit vallanneet kiinteistösi? Tarvitaanko lähiympäristössäsi vieraslajien torjuntaa? Onko sinulla mielessä vieraslajihanke, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Avustusta voi hakea Kainuun ELY-keskuksesta. Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyvät valtionavustukset (ym.fi)

Ympäristöministeriö myöntää öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviä valtionavustuksia. Avustuksen hakuaika on 8.10.–9.11.2020.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Korvaus rauhoitettujen lajien vuonna 2020 aiheuttamista vahingoista (ym.fi)

Korvaushakemukset luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten vuonna 2020 aiheuttamista vahingoista on jätettävä viimeistään 31.12.2020 mennessä.

Julkaistu 15.10.2020 klo 11.29, päivitetty 21.10.2020 klo 12.56

Aihealue: