1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.3.2019

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät pohjavesimuodostumat liittyvät muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisiin pitkittäisharjuihin ja jäätikkökielekkeiden väliin muodostuneisiin saumamuodostumiin. Pohjoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Lumi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Lumikuorma tänään Lumikuorma (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Etelä- ja Länsi-Suomes...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Lumi
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa esiintyy ajankohtaan...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Öljyjäte
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2013

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä arviolta noin 40 000 tonnia vuodessa. Öljyjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Erilaatuiset voiteluöljyjätteet on kerättävä erikseen,...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Öljyjäte
Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2021–20217 laaditaan vuoden 2021 loppuun menneessä. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Kemin tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemin ran......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä
Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Pyhä......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 18.3.2019

Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen Tiedote 18.3.2019 ympäristöministeriö Suomalaiset haluavat, että ilmastokriisin ratkaisu on seur......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen
Tiedote | Julkaistu: 18.3.2019

Suomalaiset haluavat, että ilmastokriisin ratkaisu on seuraavan hallituskauden ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja. Yhä useampi suomalainen on lisäksi jo muuttanut omaa toimintaansa ilmast......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen
Kartat ja tilastot > Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen
Elinvoimainen taajama -hanke
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2019

Elinvoimainen taajama -hankkeen tarkoituksena on väestöltään vähenevien kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukeminen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen yhdyskuntasuunnittelun kei......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Elinvoimainen taajama -hanke
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Elinvoimainen taajama -hanke
Selvitys ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2019

Ympäristöministeriön ja ARAn rahoittamassa selvityksessä esitellään ja arvioidaan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista. Siinä kuvataan kuusi jo toiminnassa tai rakenteilla olevaa ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Selvitys ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamisesta
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Selvitys ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamisesta
ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
Tiedote | Julkaistu: 14.3.2019

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen ARA-asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumiseen sopiviksi. Selvityksessä tarkastellaan asuntojen korjaamista etenkin väestöltään vähe......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
etusivu_julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2019

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisi......

etusivu_julkaisuja
Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Julkaistu: 7.3.2019

Hankkeen kuvaus Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi suunnittelee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa lisäämällä vaarallisten jätteiden käsittelyä. Kuntayhtymä on toimittanut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2019

Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä Tiedote 11.3.2019 Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Savo......

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Tiedote | Julkaistu: 11.3.2019

Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu tiedottavat   Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Luonto > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Vesi > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Vahingonvaaraselvitys
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2019

Vuonna 2017 järjestettin Kainuun ELY-keskuksen ja SYKEn yhteistyönä koulutuspatojen vahingonvaaraselvitysten laatimisesta. Koulutuksen materiaali on tässä liitteenä ja sen tarkoitus on ohjeistaa vahi......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Vahingonvaaraselvitys
Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi
Tiedote | Julkaistu: 11.3.2019

Ympäristöministeriö teettää selvityksen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntimääristä, ympäristövaikutuksista ja keinoista vähentää niiden kulutusta Suomessa. Selvityksen tekevät Ekoleima Ay, Enlawi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi
Rakentaminen > Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen