1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Vesihuollon varautumissuunnittelu - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 12.2.2020

Varautumissuunnittelun ohjeistus ja mallit...

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuollon varautumissuunnittelu - Kaakkois-Suomi
Huovari
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Huovari on Suomen merialueen itäisin ulkosaari, joka sijaitsee Virolahden kunnassa vajaan kilometrin päässä Venäjän rajalta ja noin kymmenen kilometrin päässä mantereelta. ...

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Huovari
Pien-Saimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Pien-Saimaata suojellaan erilaisilla hankkeilla Pien-Saimaa yllätti vesien tilan seurannan joitakin vuosia sitten talvisille runsailla leväkukinnoilla. Huoli Pien-Saimaan tilasta käynnisti erila......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pien-Saimaa
Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 27.3.2019

Kotkan kulttuuriperintöä, Tukkukaupantalo. Kymenlaakson kulttuuriympäristötyöryhmää herätellään taas toimintaan. Ryhmä koostuu pääosin virkamiehistä, joiden jokapäiväisessä työssä myös ku......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Kymenlaakson kulttuuriympäristöryhmä
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Kaakkois-Suomessa syntyi yhdyskuntajä......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousaineistot
Sisältösivu | Julkaistu: 14.2.2019

Vuosi 2020 TURVETUOTANTO -Vesienhoidon toimenpideohjelman valmistelutyöpajat Työpajan materiaali: Muistio Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman valmisteluty......

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi > Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousaineistot
Etelä-Karjalan kulttuuriympäristötyöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 7.2.2019

Tähän sivulle kokoamme Etelä-Karjlan kulttuuriympäristötyöryhmän materiaalia ja hyödyllisiä linkkejä kulttuuriympäristötyöstä...

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Kulttuuriympäristön hoidon hallinto > Etelä-Karjalan kulttuuriympäristötyöryhmä
Dongwha, hartsitehdas, Kotka
Julkaistu: 29.11.2018

Hankkeen kuvaus Dongwha suunnittelee hartsitehtaan rakentamista nykyisen impregnointitehtaan yhteyteen. Nykyään Dongwha ostaa käyttämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai o...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Dongwha, hartsitehdas, Kotka
Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka
Julkaistu: 19.7.2018

Hankkeen kuvaus Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman ja valmistumisen jälkeen tulisi opero...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka
UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Hyvät tulokset UPM:n ensimmäisestä biojalostamosta Lappeenrannassa ovat per...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Kaasuvarastohanke, Hamina
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Haminan satamaan suunnitellaan rakennettavan neljä uutta kallioluolaa käsittävä kaasu-terminaali paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen varastointia varten. Kallioluolien yhteen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kaasuvarastohanke, Hamina
Etelä-Karjalan kestävän kehityksen verkosto
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Etelä-Karjalan Kestävän kehityksen kasvatus 2025 yhteistyöryhmä toteuttaa yhdessä laaditun  toimenpidesuunnitelmaan sovittuja tehtäviä. Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden alueellista yhtei...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi > Etelä-Karjalan kestävän kehityksen verkosto
Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

    Kaakkois-Suomi jakautuu kahteen maakuntaan, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Näin ollen ympäristötietoisuuden osaltakin molemmissa maakunnissa ovat omat ympäristökasva...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi
Kerkko-verkostot
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Kouvolan Kerkko-verkosto on perustettu viime vuosi tuhannen puolella ja Kotkankin alueella on Kerkko-verkosto toiminut jo useamman vuoden. Ideana oli alusta asti tekstin jan raporttien ja lausuntojen...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi > Kerkko-verkostot
KYY - Kymenlaakson ympäristökasvatus
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2018

Kymenlaakson ympäristökasvatus (KYY) on vuonna 2014 perustettu alueellinen ympäristökasvatusverkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä ja kehittää maakunnan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta hyöd...

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät > Kaakkois-Suomi > KYY - Kymenlaakson ympäristökasvatus
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2018

Kunnan yhdyskuntarakenteen ohjauksessa keskeisin työväline on yleiskaava. Yleiskaavoituksen tilanne ja ajantasaisuus vaihtelevat alueemme kunnissa. Kaupunkiseutujen rakenteen hallitsemiseksi on hyvä p......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Julkaistu: 30.3.2017

Hankkeen kuvaus Lemminkäinen Infra Oy on 13.4.2017 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ahtilan kiviaineshanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaiku...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka
Julkaistu: 6.4.2017

Hankkeen kuvaus Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii. Vuosittainen louhintamäärä ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka
Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus: SOIHTU, Lappeenranta
Julkaistu: 11.4.2016

Kloraattitehtaan laajennuksesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vastaa Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehdas. Kemira Chemicals Oy suunnittelee olemassa olevan kloraattitehtaan l...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus: SOIHTU, Lappeenranta
Hamina-Kotka rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla tulvista syntyviä riskejä voidaan ehkäistä ja vähentää. Haminan-Kotkan  rannikkoalueen tu......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Hamina-Kotka rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen