1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Lumi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Lumikuorma tänään Lumikuorma (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Etelä- ja Länsi-Suomes...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Lumi
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa esiintyy ajankohtaan...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 18.3.2019

Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen Tiedote 18.3.2019 ympäristöministeriö Suomalaiset haluavat, että ilmastokriisin ratkaisu on seur......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
etusivu_julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 14.3.2019

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisi......

etusivu_julkaisuja
Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2019

Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä Tiedote 11.3.2019 Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu Pohjois-Savo......

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Tiedote | Julkaistu: 11.3.2019

Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu tiedottavat   Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Luonto > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Vesi > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Suomen lajien Punainen lista 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 18.3.2019

Julkaisusta on saatavilla verkkoversio, joka on vapaasti käytettävissä. (Jos linkin takana oleva pdf-tiedosto ei aukea, tallenna julkaisu koneellesi ja avaa sieltä Adobe Reader -ohjelmalla.) ...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019
Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Tiedote | Julkaistu: 8.3.2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on k......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Luonto > Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Alueellisesti uhanalaisista lajeista
Sisältösivu | Julkaistu: 8.3.2019

Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien uhanalaisuutta alueilla. Alueellinen uhanalaisuusarviointi on t...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019 > Alueellisesti uhanalaisista lajeista
Julkaisut, esitteet ja muu materiaali
Sisältösivu | Julkaistu: 8.3.2019

Uhanalaisuusarviointi 2019 Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019 (HELDA) (Tallenna tiedosto ensin omalle koneellesi ja avaa siellä Adobe Readerillä.) Esite: Suomen la...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019 > Julkaisut, esitteet ja muu materiaali
Uhanalaisista lajeista elinympäristöittäin
Sisältösivu | Julkaistu: 8.3.2019

Uhanalaisuus elinympäristöittäin Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin 2019 mukaan suurin osa uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä (31,2 %) sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019 > Uhanalaisista lajeista elinympäristöittäin
Uhanalaisuuden muutokset
Sisältösivu | Julkaistu: 8.3.2019

Eri uhanalaisuusarviointien tulosten vertailu ei ole yksiselitteistä, koska arviointien kattavuus on erilainen, lajiston tuntemus on parantunut ja kriteerien soveltamisohjeita on viimeisen kymmenen v...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019 > Uhanalaisuuden muutokset
Yhteenvetotietoa uhanalaisuus-arvioinnista 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 8.3.2019

IUCN-luokittelu ja Suomen lajien jakautuminen IUCN-luokkiin Vuonna 2019 arvioitujen lajien jakautuminen IUCN-luokkiin     Suomen Punaisessa kirjassa 2019 käyte...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019 > Yhteenvetotietoa uhanalaisuus-arvioinnista 2019
Sadanta
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Sadanta tänään   Vuorokausisadanta (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Helmi...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Sadanta
Uudet teknologiat tehokäyttöön ympäristön seurannoissa ja liiketoiminnassa
Tiedote | Julkaistu: 1.3.2019

Uudessa hankkeessa ryhdytään kehittämään vauhdilla uusia ympäristön seurannan teknologioita vesivarojen mittaukseen ja vesiturvallisuuteen. Tavoitteena on tehdä osaamisesta myös kansainvälistä liiketo......

Vesi > Uudet teknologiat tehokäyttöön ympäristön seurannoissa ja liiketoiminnassa
Kotitalousjätteiden painoperusteinen jätemaksu tehostaisi kierrätystä
Tiedote | Julkaistu: 28.2.2019

Suomessa tulisi ottaa nykyistä laajemmin käyttöön lajitteluun kannustavia, jätteiden punnitukseen perustuvia jätemaksuja. Näin voitaisiin lisätä kotitalousjätteiden kierrätystä ja vähentää jätehuollon......

Kulutus ja tuotanto > Kotitalousjätteiden painoperusteinen jätemaksu tehostaisi kierrätystä
Tilannekuvajärjestelmä BORIS
Sisältösivu | Julkaistu: 29.11.2018

BORIS on SYKEn ylläpitämä ja hallinnoima öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Operatiivisen toiminnan tuen lisäksi BORIS-karttasovellus on todettu to...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Tilannekuvajärjestelmä BORIS
Väitös: Suomen vesistöjen jääpeitekausi on lyhentynyt ja talvi- ja kevätvirtaamat kasvaneet
Tiedote | Julkaistu: 18.2.2019

Jääpeitekausi on lyhentynyt Suomen sisävesillä leutojen talvien myötä, ja vastaavasti talvi- ja kevätkauden jokien virtaamat ovat kasvaneet tuoreen väitöstutkimuksen mukaan. Suomen ympäristökeskuksen ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Väitös: Suomen vesistöjen jääpeitekausi on lyhentynyt ja talvi- ja kevätvirtaamat kasvaneet
Vesi > Väitös: Suomen vesistöjen jääpeitekausi on lyhentynyt ja talvi- ja kevätvirtaamat kasvaneet

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen