Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Hautakankaan 400 kV + 110 kV voimajohtohanke, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi
Julkaistu: 25.1.2023

Hanke on tulossa vireille....

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hautakankaan 400 kV + 110 kV voimajohtohanke, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi
Helmi-ohjelman toimeenpano - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 25.1.2023

  Ajankohtaista:  Helmi-ohjelmassa selvitettiin Pirkanmaan lintuvesikohteiden rantalaidunnuksen mahdollisuuksia (24.1.2023) Pirkanmaan pienvesien kartoitukset ede......

Luonto > Helmi-ohjelma > Helmi-ohjelman toimeenpano - Pirkanmaa
Kokkolan Sataman laajennus, Kokkola
Julkaistu: 25.1.2023

Hankkeen kuvaus Kokkolan Satama sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle ja sisältää kolme eri sataman osaa; Kantasataman, Syväsataman ja Hopeakiven sataman. Kokkolan sataman kautta kulkee...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kokkolan Sataman laajennus, Kokkola
Koivusuo-Ruosmesuon turvetuotantoalue, Neova Oy, Ilomantsi
Julkaistu: 2.1.2023

Neova Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Ilomantsin kunnassa sijaitsevalla Koivusuon ja Ruosmesuon alueella. Suunniteltu tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 368,3 hehtaaria. Hankealas...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Koivusuo-Ruosmesuon turvetuotantoalue, Neova Oy, Ilomantsi
Lamminnevan tuulivoimahanke, Seinäjoki ja Lapua
Julkaistu: 23.1.2023

Hankkeen kuvaus Hankkeessa Fortum Power and Heat Oy suunnittelee Lamminnevan tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Lapuan ja Seinäjoen rajalle, molempien kaupunkien alueelle Hirvijärven tekoaltaa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lamminnevan tuulivoimahanke, Seinäjoki ja Lapua
Hakulinkankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi
Julkaistu: 26.10.2022

Hankkeen kuvaus Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Haapajärven kaupungissa sijaitseville Hakulinkankaan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 42 tuulivoimal...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Hakulinkankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi
Tulvariskien alustava arviointi, hulevesitulvat
Sisältösivu | Julkaistu: 4.10.2013

ajankohtaista Alustava hulevesitulvakartta päivitetään vuoden 2023 aikana Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA) -hankkeessa Hulevesien tulvakartta auttaa kuntia riskie...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, hulevesitulvat
Uusi menetelmä ilmastoriskien arviointiin helpottaa päätöksentekoa epävarmuuden keskellä
Uutinen | Julkaistu: 18.1.2023

Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien arviointiin on kehitetty uusi menetelmä, joka helpottaa muutokseen sopeutumiseen liittyvää päätöksentekoa epävarmoissa olosuhteissa. Suomen ympäristökeskuksen (Sy......

Ilmasto ja ilma > Uusi menetelmä ilmastoriskien arviointiin helpottaa päätöksentekoa epävarmuuden keskellä
Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus, Kristiinankaupunki
Julkaistu: 16.1.2023

Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas) lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Koppö Energia Oy, synteettisen metaanin valmistus, Kristiinankaupunki
Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen
Uutinen | Julkaistu: 13.1.2023

Suomen ympäristökeskus toivoo yhteydenottaja 22.1.2023 mennessä kaikilta toimijoilta, joilla on vesiin liittyvä Living Lab -tyyppinen tutkimusympäristö. Kartoituksen avulla pääsemme vertailemaan suoma......

Vesi > Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen
Satelliittiseuranta antaa tarkan tilannekuvan arktisen alueen muutoksista
Uutinen | Julkaistu: 13.1.2023

Arktinen alue lämpenee kaksi kertaa muuta maailmaa nopeammin, ja siitä seuraavat muutokset ympäristölle tulevat olemaan suuria. Kattavalle seurantatiedolle arktiselta alueelta on suuri tarve, johon vo......

Luonto > Satelliittiseuranta antaa tarkan tilannekuvan arktisen alueen muutoksista
SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanke, Raahe
Julkaistu: 13.12.2021

Hankkeen kuvaus Vaihtoehtoisten voimajohtolinjausten alue sijoittuu Raahen kaupungin sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien alueille. Lähin voimajohdon reittivaihtoehto sijaitsee noin viiden kilomet...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan 400 kV:n voimajohtohanke, Raahe
Tuike Finland Oy palvelinkeskus, Hamina
Julkaistu: 13.1.2023

Hankkeen kuvaus Tuike Finland Oy:llä on Haminan Summassa 6 palvelinkeskusta ja palvelinkeskus 7 on saanut jo ympäristöluvan. YVA-menettelyssä selvitetään aiheutuvat ympäristövaikutukset Haminan ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tuike Finland Oy palvelinkeskus, Hamina
Maankuivatus ja ojitus
Sisältösivu | Julkaistu: 1.7.2014

Maankuivatuksen ja ojituksen sivut ovat siirtymässä vesi.fi -sivustolle. Löydät aihealueen päivittyvät sivut seuraavista linkeistä: Maatalousmaan kuivatus (vesi.fi) Luonnonmukaiset me...

Vesi > Vesien käyttö > Maankuivatus ja ojitus
Monipuolisempi metsäneuvonta avuksi metsäpurojen luontoarvojen turvaamisessa
Uutinen | Julkaistu: 12.1.2023

Joustavammille puroympäristöjen suojelumenetelmille ja monipuolisemmalle metsäneuvonnalle on kysyntää metsäomistajien joukossa. Tämä selvisi juuri päättyneessä hankkeessa, jossa selvitettiin paikkatie......

Vesi > Monipuolisempi metsäneuvonta avuksi metsäpurojen luontoarvojen turvaamisessa
Tiettyjen jätevientien vuosiraportointi
Sisältösivu | Julkaistu: 11.1.2023

Jätteen viejä on velvollinen pitämään kirjaa ja raportoimaan tietoja Suomesta hyödynnettäväksi viedystä öljyjätteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja yhdyskuntajätteestä. Tiivistelmä edellisenä vuonn...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Jätteiden kansainväliset siirrot > Tiettyjen jätevientien vuosiraportointi
Bio-VV Oy:n biokaasulaitos, Kalajoki
Julkaistu: 10.1.2023

HANKKEEN KUVAUS Bio-VV Oy suunnittelee biokaasulaitoksen sekä sen yhteydessä toimivan lannoitevalmisteiden jalostusyksikön ja biometaanin nesteytysyksikön rakentamista Kalajoen keskuspuhdistamon...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Bio-VV Oy:n biokaasulaitos, Kalajoki
Freyr Battery Finland Oy, CAM-tehdas, Vaasa
Julkaistu: 10.1.2023

Hankkeen kuvaus Freyr Battery Finland Oy suunnittelee tehtaan rakentamista Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle tontille, noin 8 kilometriä Vaasan keskusta...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Freyr Battery Finland Oy, CAM-tehdas, Vaasa
Metsä Board Oyj, Kaskisten kartonkitehdas
Julkaistu: 4.1.2023

Hankkeen kuvaus Hanke sijoittuu olemassa olevalle Metsä Board Oyj:n tehdasalueelle Kaskisten saarella, noin kahden kilometrin päässä Kaskisten keskustaajamasta kaakkoon. Hankealue sijoittuu noin...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Metsä Board Oyj, Kaskisten kartonkitehdas
Aittovaaran tuulivoimahanke, Pudasjärvi
Julkaistu: 3.1.2023

Hanke on tulossa vireille....

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Aittovaaran tuulivoimahanke, Pudasjärvi

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle