Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9

Keski-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Keski-Suomessa syntyi yhdyskuntajätte......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Keski-Suomen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Vuonna 2016 Uudellamaalla syntyi yhdyskuntajättei......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2019

Yhdyskuntajätteet Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta)......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu > Alueellista jätetietoa > Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jäänpaksuus
Sisältösivu | Julkaistu: 13.3.2014

Havaintopaikkojen jääpeitekausi päättynyt (6.6.) Jäänpaksuutta seurataan eri puolilla Suomea 47 havaintopaikassa kolme kertaa kuukaudessa talvikaudella. Toukokuun lopussa jäätä oli seuranta...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus
Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.3.2019

Pohjois-Pohjanmaan tärkeimmät pohjavesimuodostumat liittyvät muinaisen mannerjäätikön liikkeen suuntaisiin pitkittäisharjuihin ja jäätikkökielekkeiden väliin muodostuneisiin saumamuodostumiin. Pohjoi......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa
Öljyjäte
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2013

Suomessa syntyy käytettyä voiteluöljyä ja muuta öljyjätettä arviolta noin 40 000 tonnia vuodessa. Öljyjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Erilaatuiset voiteluöljyjätteet on kerättävä erikseen,...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Öljyjäte
Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2021–20217 laaditaan vuoden 2021 loppuun menneessä. ...

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallintasuunnitelmat > Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Kemin tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemin ran......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä
Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2019

Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Pyhä......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen
Tiedote | Julkaistu: 18.3.2019

Suomalaiset haluavat, että ilmastokriisin ratkaisu on seuraavan hallituskauden ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja. Yhä useampi suomalainen on lisäksi jo muuttanut omaa toimintaansa ilmast......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen
Kartat ja tilastot > Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen
Elinvoimainen taajama -hanke
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2019

Elinvoimainen taajama -hankkeen tarkoituksena on väestöltään vähenevien kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukeminen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen yhdyskuntasuunnittelun kei......

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Elinvoimainen taajama -hanke
Selvitys ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2019

Ympäristöministeriön ja ARAn rahoittamassa selvityksessä esitellään ja arvioidaan ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamista. Siinä kuvataan kuusi jo toiminnassa tai rakenteilla olevaa ......

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Selvitys ikääntyneiden palvelu- ja yhteisökorttelien toteuttamisesta
ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
Tiedote | Julkaistu: 14.3.2019

Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen ARA-asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumiseen sopiviksi. Selvityksessä tarkastellaan asuntojen korjaamista etenkin väestöltään vähe......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > ARA-asuntokantaa korjaamalla ikääntyneille hyvää asumista
Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Julkaistu: 7.3.2019

Hankkeen kuvaus Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi suunnittelee toiminnan laajentamista Majasaaren jätekeskuksessa lisäämällä vaarallisten jätteiden käsittelyä. Kuntayhtymä on toimittanut...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa, Kajaani
Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Tiedote | Julkaistu: 11.3.2019

Suomen ympäristökeskus ja Savonia-ammattikorkeakoulu tiedottavat   Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Luonto > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Vesi > Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä
Vahingonvaaraselvitys
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2019

Vuonna 2017 järjestettin Kainuun ELY-keskuksen ja SYKEn yhteistyönä koulutuspatojen vahingonvaaraselvitysten laatimisesta. Koulutuksen materiaali on tässä liitteenä ja sen tarkoitus on ohjeistaa vahi......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Vahingonvaaraselvitys
Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi
Tiedote | Julkaistu: 11.3.2019

Ympäristöministeriö teettää selvityksen kertakäyttöisten muovituotteiden myyntimääristä, ympäristövaikutuksista ja keinoista vähentää niiden kulutusta Suomessa. Selvityksen tekevät Ekoleima Ay, Enlawi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi
Rakentaminen > Ympäristöministeriö selvittää kannusteita ja lakimuutoksia kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseksi
Suomen lajien Punainen lista 2019
Sisältösivu | Julkaistu: 18.3.2019

Julkaisusta on saatavilla verkkoversio, joka on vapaasti käytettävissä. (Jos linkin takana oleva pdf-tiedosto ei aukea, tallenna julkaisu koneellesi ja avaa sieltä Adobe Reader -ohjelmalla.) ...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019
Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Tiedote | Julkaistu: 8.3.2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on k......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Luonto > Uusi arvio - joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen
Alueellisesti uhanalaisista lajeista
Sisältösivu | Julkaistu: 8.3.2019

Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien uhanalaisuutta alueilla. Alueellinen uhanalaisuusarviointi on t...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit > Suomen lajien Punainen lista 2019 > Alueellisesti uhanalaisista lajeista

Ensimmäinen Edellinen
5
6
7
8
9