Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen

Tulvariskien hallinnan suunnittelu 2. kierroksella -koulutus 28.5.2019
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2019

28.5.2019 pidetyn Koulutus tulvaryhmien toimintaan ja 2. kierroksen tulvariskien hallinnan suunnitteluun - tilaisuuden esitykset: Ohjelma Tulvaryhmät (Akordi) Tulvaryhmät......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia > Tulvariskien hallinnan suunnittelu 2. kierroksella -koulutus 28.5.2019
Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti
Julkaistu: 29.5.2019

Hankkeen kuvaus   Hankkeen vaihtoehtot   Arviointiohjelma Arviointiohjelma Kuulutus Lausuntopyyntö Yhteysviranomaisen lausunto ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Etelä-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Tiedote | Julkaistu: 29.5.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Karjalan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on......

Luonto > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Etelä-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevista raporteista
Tiedote | Julkaistu: 29.5.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kahdesta vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskevasta raportista. Lausunnot tulee toimittaa 15.8.2019 mennessä....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevista raporteista
Vesi > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevista raporteista
Ympäristöministeriö rahoittaa vesiensuojelua ja ravinnekierrätystä edistäviä hankkeita
Tiedote | Julkaistu: 29.5.2019

Ympäristöministeriö rahoittaa noin 1,5 miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia hankkeita eri puolilla Suomea. Avustettavia hankkeita on yhteensä 13. Hankkeilla parannetaan vesien tilaa......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Meri > Ympäristöministeriö rahoittaa vesiensuojelua ja ravinnekierrätystä edistäviä hankkeita
Vesi > Ympäristöministeriö rahoittaa vesiensuojelua ja ravinnekierrätystä edistäviä hankkeita
Äyriäistyöryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Äyriäistyöryhmä seuraa ja kartoittaa äyriäisten ja muiden vesiselkärangattomien esiintymistä Suomessa ja kokoaa tietoa erityisesti valtakunnallisia uhanalaisuusarviointeja varten. Arvioinnit julkaist...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Eliötyöryhmät > Äyriäistyöryhmä
Äyriäistyöryhmän jäsenet
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Heidi Arponen, Metsähallitus Essi Keskinen, Metsähallitus Katriina Könönen sihteeri, Suomen ympäristökeskus SYKE Ari Laine puheenjohtaja, Metsähallitus Hanna-Kaisa Lakka, Norwegia...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Eliötyöryhmät > Äyriäistyöryhmä > Äyriäistyöryhmän jäsenet
Uhananalaisuus-arvioinnin tulokset
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2019

Vieraslajieihin kuuluva täplärapu ja uhanalainen jokirapu rinnakkain. Kuva Japo Juusela. Uhanalaiset vesien makroäyriäislajit jokirapu Astacus astacus - erittäin uhanalainen EN...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Eliötyöryhmät > Äyriäistyöryhmä > Uhananalaisuus-arvioinnin tulokset
Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke, Akaa
Julkaistu: 24.5.2019

Hankkeen kuvaus Akaan kaupunki kuuluttaa Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja YVA-menettelyn vireilletulosta ja asettaa nähtäville asiakirjan, jossa on kaavan osallistumis- ja a...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke, Akaa
Esteettömyys
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

                Maamme väestön ikääntymiskehitys on tällä hetkellä voimakkainta Euroopassa. Sodan jälkeen syn...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys
Esteetön rakennus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Esteettömyys on yksi rakentamisen laatutekijä. Asumisen perustoimintojen, kuten nukkumisen, ruokailun, hygieniasta huolehtimisen ja vieraiden kanssa seurustelun pitäisi olla mahdollisia riippumatt...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Esteetön rakennus
Huovari
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Huovari on Suomen merialueen itäisin ulkosaari, joka sijaitsee Virolahden kunnassa vajaan kilometrin päässä Venäjän rajalta ja noin kymmenen kilometrin päässä mantereelta. ...

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Huovari
Hämeen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

2019 Kesäkuu Lahti, Kartanon (2.) kaupunginosa, Ranta-Kartano, Kartanonkadun varren korttelit, Asemakaavan muutos  (7.6.2019) Lahti, Kartanon (2.) kaupunginosa, Ranta-Karta......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Hämeen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Pien-Saimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 28.5.2019

Pien-Saimaata suojellaan erilaisilla hankkeilla Pien-Saimaa yllätti vesien tilan seurannan joitakin vuosia sitten talvisille runsailla leväkukinnoilla. Huoli Pien-Saimaan tilasta käynnisti erila......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pien-Saimaa
Pohjavedet laskussa - viime kesän kuivuus voi toistua maan lounais- ja keskiosissa
Tiedote | Julkaistu: 28.5.2019

Viime vuoden alhaiset pohjaveden pinnankorkeudet ovat mahdollisia erityisesti maan lounais- ja paikoin keskiosissa, jos sää jatkuu ennusteiden mukaan vähäsateisena. Kasvukauden käynnistyminen on laske......

Vesi > Pohjavedet laskussa - viime kesän kuivuus voi toistua maan lounais- ja keskiosissa
Rakennuksen esteettömyys
Sisältösivu | Julkaistu: 15.3.2018

Esteetön rakennus on kaikille käyttäjille toimiva ja turvallinen. Esteettömässä rakennuksessa otetaan huomioon liikkumisen helppouden lisäksi myös näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyys. Esteett...

Rakentaminen > Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys > Rakennuksen esteettömyys
Raportti: Rauhoitettujen lajien korvausmenettelyä on tarpeen kehittää – Vahinkojen määrät ovat lisääntyneet 2010-luvulla
Tiedote | Julkaistu: 28.5.2019

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelleen RauLaKo-hankkeen loppuraportti on valmistunut. Hankkeen ohjausryhmä ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit > Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot > Raportti: Rauhoitettujen lajien korvausmenettelyä on tarpeen kehittää – Vahinkojen määrät ovat lisääntyneet 2010-luvulla
Luonto > Raportti: Rauhoitettujen lajien korvausmenettelyä on tarpeen kehittää – Vahinkojen määrät ovat lisääntyneet 2010-luvulla
Tiputalo Oy, broilerkanalan laajennus, Pöytyä
Julkaistu: 28.5.2019

Tiputalo Oy on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerkanalaa. Hanke sijoittuu Pöytyän kunnan Karinaisten Kyrön taajamaan, Suutarlan kylään kiinteistölle nro 636-...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Tiputalo Oy, broilerkanalan laajennus, Pöytyä
Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 3.-5.6.
Uutinen | Julkaistu: 28.5.2019

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaari kokoaa Mikkeliin yli 200 vesienhoidon asiantuntijaa sekä paikallisia kunnostustoimijoita. Seminaarissa kuullaan ajankohtaisia esityksiä, joiden aih......

Vesi > Vesistökunnostajat ja asiantuntijat kokoontuvat kesäseminaariin 3.-5.6.
Äyriäisten uhanalaisuusarvionti
Sisältösivu | Julkaistu: 29.5.2019

Vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnissa arvioitiin 135 lajia. Vesiryhmät arvioitiin nyt kattavasti ensimmäistä kertaa. Osa lajeista, mm. maalla elävät maasiirat ja osa vesiäyriäisistä on arvioitu aiemmi...

Luonto > Lajit > Lajiensuojelutyö > Eliötyöryhmät > Äyriäistyöryhmä > Äyriäisten uhanalaisuusarvionti

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
10
Seuraava Viimeinen