Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Kaupungistumisprosessi ja taajamat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Kaupunkien muodostuminen Ylivieskan kaupungistuminen Pohjois-Pohjanmaan kaupungit Kauppalat ja taajaväkiset yhdyskunnat Taajamat Oulun kaupunkia Raksilan ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kaupungistumisprosessi ja taajamat
Kunnittainen väkiluku
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Väkiluvun kehitys Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Oulun läänissä ja koko maassa vuosina 1880–1940 (Oulun läänin lukuihin ei sisälly Lapin läänin kuntia). kunta 1880...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kunnittainen väkiluku
Kuntahallinnon vaiheet Pohjois-Pohjanmaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Oulun läänin eteläosan kunnat Raahen seutu Siikajokilaakson hallinnolliset vaiheet Oulun alue keskusseutua Iijokilaakso ja Koillismaa Oulun läänin eteläosan ku...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Kuntahallinnon vaiheet Pohjois-Pohjanmaalla
Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Siikajokilaaksoa Kestilässä 1920-luvulla. Kuva: Samuli Paulaharju Pohjois-Pohjanmaa on luonnonoloiltaan Suomen monimuotoisin maakunta. Se muodostaa oman maantieteellisen kokonaisuutensa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys
Lämpötilavaihtelut 1900-luvun alusta 2000-luvulle
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Termiset kasvukaudet Ilman lämpötilasta voidaan esittää 1900-luvun alkupuolelta, vuosilta 1901–1930 kasvukauden kuukausittaiset keskiarvot Oulusta ja vertailun vuoksi myös Kajaanista ja Vaasa...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Ilmastohistoria ja ilmastonmuutos > Lämpötilavaihtelut 1900-luvun alusta 2000-luvulle
Maaperä ja kasvillisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Pohjois-Pohjanmaan maaperä Soranottoa Raahen seudulla amerikkalaisella Bucyrus Erie -pistokauhakaivinkoneella. © Reijo Savelan kokoelma Kallioperällä on Pohjois-Pohjanmaalla väh...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus
Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Alavieskan Jukulaisojan koskipaikka ennen sen perkaamista 1926. Koskenperkausjohtokunta Talousseuratoiminta oli alkusiemen myös Suomen oman keskushallinnon muotoutumiselle. Kaksi ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa
Historia ja ympäristötutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Ympäristöhistoria on käsitteenä tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta menneisyydessä. Tässä mielessä ympäristöhistorian tutkimus on nuori ilmiö, sillä vasta 1900-luvu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus
Osana historian perustutkimusta
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Ympäristöhistoria on käsitteenä tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta menneisyydessä. Tässä mielessä ympäristöhistorian tutkimus on nuori ilmiö, sillä vasta 1900-luvu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus > Osana historian perustutkimusta
Pinnanmuodot ja vesistöt
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Pinnanmuodot ja maankohoamisilmiö Siikajoki. Kuva Raimo Ihme. Pohjois-Pohjanmaa jakaantuu pinnanmuodoltaan kahteen ala- alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseutu on matalaa, ja ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Pinnanmuodot ja vesistöt
Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Uutinen | Julkaistu: 15.7.2019

Uudistettu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astuu voimaan tänään 15.7.2019. Asetus tiukentaa entisestään erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, perfluorat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Kulutus ja tuotanto > Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi
Selvitys: hiilinieluilla käytävässä kaupassa on useita haasteita
Tiedote | Julkaistu: 15.7.2019

Hiilinieluilla käytävään kauppaan sisältyy useita haasteita, käy ilmi YM:n Helsingin yliopistolla teettämästä selvityksestä. Selvityksen mukaan hiilipörsseillä aikaansaatavat päästövähennykset eivät v......

Ilmasto ja ilma > Selvitys: hiilinieluilla käytävässä kaupassa on useita haasteita
Seutukunnat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Seutukuntajaottelussa muuttuivat perinteiset hallinnollis-maantieteelliset yhteydet elinkeinollis-taloudellisten tarpeiden synnyttämiksi alueiksi, joiden puitteisiin siirrettiin osittain myös valt...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Seutukunnat
Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Suomalaisen yhteiskunnan nopea taloudellinen ja elinkeinollinen kehitys pysähtyi toisen maailmansodan koettelemuksiin. Talvisodan syttyminen 30. marraskuusta 1939 merkitsi yhteiskunnan siirtymistä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Tietoa kunnille asumisen tukemisesta
Sisältösivu | Julkaistu: 22.10.2013

Kuntakirjeinä julkaistaan rakennetun ympäristön osaston määräykset, ohjeet ja suositukset. Lisäksi kuntakirjeinä julkaistaan sellaiset asumista ja rakentamista koskevat valtioneuvoston päätökset ja a...

Asuminen > Asumisen tuet > Tietoa kunnille asumisen tukemisesta
Tutkimusta ja kaivuutyötä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Kahden viraston tehtäväkenttää Vesistöjen kuivatustöitä Kuivatukset maanviljelysinsinööripiireille Maatalouden hyötynäkökohdat Nivalan Ruuskanperän silta vuonna...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä
Tutkimusteemat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Ihmisen suhde ympäristön kanssa muodostuu kolmesta eri teemallisesta osa-alueesta: Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta ohjaavat tekijät Ensimmäisen ryhmän muodostavat ihmisen ja...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Historia ja ympäristötutkimus > Tutkimusteemat
Vuokra-asuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.7.2017

Suomessa vuokra-asunnoista noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Loput ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Arava- ja korkotukiasuntoja tuottavat ja omistavat pääasiassa ...

Asuminen > Vuokra-asuminen
Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan oli vielä ennen 1940-lukua Pohjois-Suomessa hyvin homogeenista. Suurin osa väestöstä asui maaseudulla, jossa toimeentulo saatiin maa- ja metsätaloudesta. Ka...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Alue- ja väestökehitys > Väestön jakaantuminen elinkeinon mukaan
Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi
Sisältösivu | Julkaistu: 15.7.2019

Vesihallitus Vesipiirit Vesihallinnon tehtävät Iijoen jatkorakentaminen ja uitto ongelmina Ympäristöministeriön perustaminen Muutos vesi- ja ympäristöpiiriksi ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen