Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Ainijärven lehdot
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi FI1301504 Kunta Savukoski Pinta-ala 69 ha ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Ainijärven lehdot
Iskmo ön
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi FI0800095 Kunta Mustasaari Pinta-ala 236 ha Aluetyyppi SAC/SPA Alue kartalla Suomen......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Iskmo ön
Joenperkauskomitea
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Komitean tehtävä Piiritason jatkuvasta suunnittelutyöstä huolimatta ei valtiojohdossa ollut selvää käsitystä siitä, miten perkaustöitä koko maan tasolla toteutettiin. Niinpä hallitus asetti 1...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Joenperkauskomitea
Jokien perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Vesistöjen liikenneyhteyksien parantaminen Venet- ja Makkaraojan perkausta Haapaveden ja Kärsämäen alueella tehtiin 1957–1959 jo konevoimalla. Kun Suomi siirtyi autonomiseksi Venä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset
Kalajokilaakson vesihuollon järjestäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Kalajokilaaksossa oli vesihuollon järjestäminen tullut ajankohtaiseksi asiaksi jo 1960-luvulla, sillä jokilaaksossa on suhteellisen vähän vesistöjä, jokivesistö on laadultaan humuspitoista ja vars...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesihuollon vaiheet > Kalajokilaakson vesihuollon järjestäminen
Livojärvi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi   FI1301103 Kunta   Posio, Kuusamo Pinta-ala   3433 ha Aluetyyppi   SAC ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Livojärvi
Malisjoen ja Settijoen perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Malisjoen perkaaminen Nivalan Malisjokeen oli Oulun tie- ja vesirakennuspiiri tehnyt vuonna 1916 perkaussuunnitelman, jota Oulun maanviljelysinsinööripiirissä tarkistettiin 1920-luvulla. Tavo...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Malisjoen ja Settijoen perkaukset
Oulujoen vesistön perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Kosket kulkua haittaamassa Valtiovallan toimesta käynnistettiin Oulujärveen laskevissa vesistöissä mittavat perkaustyöt liikenneyhteyksien parantamiseksi. Oulun Wiikko-Sanomissa kuvailtiin hu...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Oulujoen vesistön perkaukset
Pyhäjoen perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Vihanninjoen perkaukset Pyhäjoen vesistöalue oli mittavien perkausten kohteena 1900-luvun alkupuolella. Vihanninjoelle laadittiin Oulun maanviljelysinsinööripiirissä 1920-luvun lopulla perkau...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Pyhäjoen perkaukset
Siikajokivesistön laajat perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Suunnitelmat Jo vuonna 1917 oli viisi Siikajokilaakson kuntaa nostanut esille mahdollisuudet toteuttaa perkaukset valtion varoilla, mutta vielä tuolloin kuntien toiveet eivät toteutuneet. Vuo...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Siikajokivesistön laajat perkaukset
Siiponjoen perkaukset
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Suojeltu jokialue Siiponjoki on Vääräjoen eteläinen haara, joka on nykyisin Natura-aluetta. Dyynialue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, kaksi lehtoaluetta on lehtojensuojeluo...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Jokien perkaukset > Siiponjoen perkaukset
Siuruan ja Kollajan allashankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Ensimmäiset suunnitelmat Tekoallas uudelleen esille Kollajan esilletulo Edullinen aiesopimus Koskiensuojelulakia kompensoivat toimet Kollajan rakentamine...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Tekoaltaista tulvasuojelua > Siuruan ja Kollajan allashankkeet
Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Koodi FI0800057 Kunta Mustasaari, Vaasa Pinta-ala 2855 ha Alyetyyppi SAC/SPA Alue kartalla ......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen
Tekoaltaista tulvasuojelua
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Uljuan tekoallas ja Revon Sähkö Oy:n voimalaitos 1970-luvun alussa. Joenperkausasioiden yhteydessä 1930-luvulla keskusteltiin näkyvästi myös tulvien vaikutuksista ja arvioitiin, olivat...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Tekoaltaista tulvasuojelua
Uljuan tekoallas
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Allas ja voimalaitos Tie- ja vesirakennushallitus sai vuoden 1964 joulukuussa Pohjois-Suomen vesioikeudelta luvan Uljuan altaan rakentamiselle. Seuraavan vuoden kesäkuussa Revon Sähkö Oy solm...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Tekoaltaista tulvasuojelua > Uljuan tekoallas
Uljuan vahingonkorvauskiista
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Yksi merkittävä kiista Uljuan altaan ja Siikajoen veden tilan osalta käytiin rapukantojen vuoksi. Siikajoki oli ollut yksi merkittävistä Suomen rapujoista. Sen vesistöalueelta oli pyydetty vuositt...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Tekoaltaista tulvasuojelua > Uljuan vahingonkorvauskiista
Vesihuollon vaiheet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Vesihuollon käsite Kiiminkijoen Kokonkosken vanha vesilaitos Ylikiimingissä vuonna 1969. Ensimmäiset vesijohtolaitokset kaupunkeihin Paloturvallisuudesta puhtaan j...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesihuollon vaiheet
Väestö vesilaitosten piiriin
Sisältösivu | Julkaistu: 7.10.2019

Maaseudulla kaivovettä Pohjois-Pohjanmaalla erinomainen vesitase Vesiosuuskuntien avulla parempaan vedenlaatuun Koko väestö vesilaitosten piiriin Muoviputkilla verkost...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Vesistöhaittojen vähentäminen ja vesivarojen käyttö > Vesihuollon vaiheet > Väestö vesilaitosten piiriin
Furubacken
Sisältösivu | Julkaistu: 4.10.2019

Koodi FI0800142 Kunta Mustasaari Pinta-ala 18,9 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Furubacken
Igelträsket
Sisältösivu | Julkaistu: 4.10.2019

Koodi FI0800144 Kunta Mustasaari Pinta-ala 26 ha Aluetyyppi SAC Alue kartalla Suomen y......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Igelträsket

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen