Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka
Julkaistu: 19.7.2018

Hankkeen kuvaus Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman ja valmistumisen jälkeen tulisi opero...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka
UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Hyvät tulokset UPM:n ensimmäisestä biojalostamosta Lappeenrannassa ovat per...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > UPM Kotkan biojalostamo, Kotka
Kaasuvarastohanke, Hamina
Julkaistu: 27.3.2019

Hankkeen kuvaus Haminan satamaan suunnitellaan rakennettavan neljä uutta kallioluolaa käsittävä kaasu-terminaali paineenalaisena nesteytettyjen kaasujen varastointia varten. Kallioluolien yhteen...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kaasuvarastohanke, Hamina
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Sisältösivu | Julkaistu: 26.1.2018

Kunnan yhdyskuntarakenteen ohjauksessa keskeisin työväline on yleiskaava. Yleiskaavoituksen tilanne ja ajantasaisuus vaihtelevat alueemme kunnissa. Kaupunkiseutujen rakenteen hallitsemiseksi on hyvä p......

Elinympäristö ja kaavoitus > Yhdyskuntarakenne > Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antamat kaavalausunnot
Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Julkaistu: 30.3.2017

Hankkeen kuvaus Lemminkäinen Infra Oy on 13.4.2017 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ahtilan kiviaineshanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaiku...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää
Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka
Julkaistu: 6.4.2017

Hankkeen kuvaus Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii. Vuosittainen louhintamäärä ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka
Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus: SOIHTU, Lappeenranta
Julkaistu: 11.4.2016

Kloraattitehtaan laajennuksesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vastaa Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehdas. Kemira Chemicals Oy suunnittelee olemassa olevan kloraattitehtaan l...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus: SOIHTU, Lappeenranta
Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

Nykyisen tulvaryhmän toiminta, toinen suunnittelukausi 2018-2024 Maa- ja metsätalousministeriön päätös 20.12.2018 tulvaryhmistä suunnittelukaudelle 2019 - 2021  (pdf) Tulvaryhm......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmä
Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027 Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Kaakkoi......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma
Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

Nykyisen tulvaryhmän toiminta, toinen suunnittelukausi 2018-2024 Maa- ja metsätalousministeriön päätös 20.12.2018 tulvaryhmistä suunnittelukaudelle 2019 - 2021 Tulvaryhmän kokoonpano ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvaryhmät > Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä
Selänpään tekopohjavesihanke, Kouvola
Julkaistu: 1.12.2015

Kouvolan Vesi Oy suunnittelee tekopohjavesihanketta Kouvolan kaupungissa sijaitsevan Selänpään pohjavesialueelle. Hankkeen tavoitteena on turvata Kuusankosken alueen vedenhankinta vähentämällä ainoan...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Selänpään tekopohjavesihanke, Kouvola
Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2013

Ajankohtaista Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväk...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2015

Asutuksen tulvavahinkoja voidaan parhaiten välttää huomioimalla tulvan vaara asutusta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Olemassa olevalle rakennuskannalle aiheutuvia tulvavahinkoja voidaan vähentää ......

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa - Kaakkois-Suomi
Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 9.11.2015

Kaakkois-Suomen koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla: Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti Ympäristölupa – Ympä...

Alueellista ympäristötietoa > Kaakkois-Suomi
Kuvakaruselli - Kaakkois-Suomi
Julkaistu: 3.11.2015

Kuvakaruselli - Kaakkois-Suomi...

Alueellista ympäristötietoa > Kaakkois-Suomi > Kuvakaruselli - Kaakkois-Suomi
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 19.10.2015

  Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei julkaise ympäristönsuojelulain mukaisia muita päätöksiä internetissä. Päätökset saa halutessaan kirjaamosta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Ilmoituspäätökset > Muut ilmoituspäätökset > Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Kaakkois-Suomi
Pintavesien tilan seuranta –Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.9.2015

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa pintavesien tilan seurannasta toimialueellaan.  ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminnanharjoittajat tekev......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta –Kaakkois-Suomi
Anjalankosken kaupungin Ekopark-alueelle sijoittuva Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittelykeskus
Julkaistu: 17.7.2015

Anjalankosken kaupungin Ekopark-alueelle sijoittuva Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittelykeskus Hankkeen kuvaus Ekokem-Palvelu Oy harjoittaa pilaantuneiden maiden käsittelytoim...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Anjalankosken kaupungin Ekopark-alueelle sijoittuva Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittelykeskus
BASF Oy:n Haminan paperinpäällystedispersiotehdas, Hamina
Julkaistu: 17.7.2015

BASF Oy:n Haminan paperinpäällystedispersiotehdas, Hamina   Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoittama laitos on paperikemikaaleja tuottava laitos. Hankkeen tarkoituksena on parantaa BA...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > BASF Oy:n Haminan paperinpäällystedispersiotehdas, Hamina
Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus, Joutseno
Julkaistu: 17.7.2015

Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus, Joutseno   Hankkeen kuvaus Tarkasteltava hanke on Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus sekä laajennusalueen rakentamiseen liittyvä louhi...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kukkuroinmäen jätekeskuksen laajennus, Joutseno

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle