Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 30.12.2013

Harju Raesärkkien pohjavesialueella Nurmeksessa (Raesärkkien Natura-alue). © Mika Huttunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 8.10.2018         Pohjois-......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pohjois-Karjala
Ympäristön tila Pohjois-Karjalassa 2013
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2013

Ympäristön tila Pohjois-Karjalassa on pysynyt varsin vakaana viimeiset vuosikymmenet. Monilla ympäristönsuojelun osa-alueilla on myös edistytty, ainakin pienin askelin. Ympäristön tilaa heikentävien......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017-2018 > Ympäristön tila Suomessa 2013 > Ympäristön tila Pohjois-Karjalassa 2013
Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 9.12.2013

Pohjois-Karjalan pohjavesialueiden riskinarviointi ja tila-arvio on päivitetty kolmannen vesienhoitokauden 2022-2027 toimenpiteiden suunnittelua varten. Pohjois-Karjalassa on 341 luokiteltua ......

Vesi > Pohjavesien tila > Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Pohjois-Karjala
Osallistuminen vesienhoitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2013

Alueellisen yhteistyön merkitys vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu tulevina vuosina. Tavoitteena on, että suunnittelu on avointa ja osallistavaa. ELY-keskukset ovat perustaneet toi...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Karjala > Osallistuminen vesienhoitoon
Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2013

Vesienhoidon tavoitteena on saattaa ja ylläpitää pinta- ja pohjavesiemme tilaa. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on esitetty toimenpiteet vesie...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Karjala > Toimenpideohjelmat ja toimenpiteiden toteutus
Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2013

  Ala-Koitajoki Vesienhoito Pohjois-Karjalassa Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla est...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pohjois-Karjala
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 19.11.2013

Pohjois-Karjalassa on laadittu suojelusuunnitelma (tai riskikartoitus) 141 pohjavesialueelle eli noin 41 %:lle kaikista pohjavesialueista. Suojelusuunnitelma on laadittu noin 93 %:lle vedenhankintaa ......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueen suojelusuunnitelma > Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Pohjois-Karjala
Vesihuolto - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankinnan ja -jakelun, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn muodostamaa kokonaisuutta. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella on 13 kuntaa. Maakunnan alueella toimi......

Vesi > Vesien käyttö > Vesihuolto > Vesihuolto - Pohjois-Karjala
Pintavesien ekologinen tila - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 30.10.2013

Elokuussa valmistuneen pintavesien tila-arvion perusteella Pohjois-Karjalan järvet ja joet ovat edelleen pääosin hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Valtakunnallisesti arvioiden tila on k......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien ekologinen tila - Pohjois-Karjala
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? > Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? - Pohjois-Karjala
Olenko tulvariskialueella? - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvariskit Pohjois-Karjalan alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskusten ehdotusten perustee......

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Olenko tulvariskialueella? - Pohjois-Karjala
Tulvakarttoja - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvakarttoja > Tulvakarttoja - Pohjois-Karjala
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Karjala
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Pohjois-Karjala
Tulvariskien hallinta - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinta - Pohjois-Karjala
Tulvien esiintyminen - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Olenko tulvariskialueella? > Tulvien esiintyminen > Tulvien esiintyminen - Pohjois-Karjala
Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta....

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvien huomiointi maankäytön suunnittelussa > Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa - Pohjois-Karjala
Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Pohjois-Karjalan ELY-keskus arvioi vuonna 2018 vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja laati ehdotuksen tulvariskialueiksi. Arvioinnin perusteella ELY-keskus......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat > Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala
Itä-Suomen jätesuunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 28.8.2013

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskukset laativat Itä-Suomen jätesuunnitelman vuosina 2008 ja 2009. Itä-Suomen jätesuunnitelmassa esitettiin jätehuollon nykytila sekä tavoitt...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Itä-Suomen jätesuunnittelu
Siikajoen lintuvedet ja suot
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2013

Koodi FI1105202 Kunta Siikajoki Raahe Pinta-ala (ha) 2 069 A......

Luonto > Suojelualueet > Natura 2000 -alueet > Siikajoen lintuvedet ja suot

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle