Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2019

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskusten perustamisen jälkeen uudistustyö jatkui edelleen 1990-luvun lopulla. Ympäristökeskus oli vuodesta 1998 lähtien yksi Suomen kolmestatoista ympäristökeskuksesta, k...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi > Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Vesilaboratorio
Sisältösivu | Julkaistu: 10.9.2019

Ympäristöministeri Jouni Backman vihki vuonna 2002 ympäristökeskuksen uudet laboratoriotilat Oulun yliopiston yhteydessä innovaatioympäristöön. Nauhaa pitelevät ympäristökeskuksen johtaja Maun...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi > Vesilaboratorio
Maanhankintalain mukaisten töiden käynnistyminen
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2019

Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin kuivatus- ja raivaustöitä paitsi maanviljelysinsinööripiirin niin myös Oulun läänin talousseuran ja asutustoimikuntien johdolla vuodesta 1947 lähtien. Maanviljelysinsi...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Sota- ja jälleenrakennusvuodet > Maanhankintalain mukaisten töiden käynnistyminen
Oulun vesipiirin organisaatio ja tehtäväkenttä
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2019

Oulun maanviljelysinsinööripiiri oli ollut 1960-luvulle saakka Suomen voimakkain peruskuivatuspiiri. Se työ oli pääosin suoritettu 1970-luvun alkuun mennessä, ja laajojen kuivatusten sijaan jäljellä ...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Ympäristöhallinnon vahvistuminen vesipiiristä ympäristökeskukseksi > Oulun vesipiirin organisaatio ja tehtäväkenttä
Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Suomalaisen yhteiskunnan nopea taloudellinen ja elinkeinollinen kehitys pysähtyi toisen maailmansodan koettelemuksiin. Talvisodan syttyminen 30. marraskuusta 1939 merkitsi yhteiskunnan siirtymistä...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Sota- ja jälleenrakennusvuodet
Sotavuosien pika-asutustyöt
Sisältösivu | Julkaistu: 9.9.2019

Kuusi pika-asutuskohdetta Kesäkuun 28. päivä 1940 eduskunta sääti erityisen pika-asutuslain professori T. M. Kivimäen laatiman suunnitelman pohjalta. Pohjois-Pohjanmaalla ei ehditty tehd...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Sota- ja jälleenrakennusvuodet > Sotavuosien pika-asutustyöt
Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 5.9.2019

Vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vedenlaatua 37 järvi- ja 41 jokihavaintopaikalla. Rannikkovesien tilaa seurataan seitsemällä havaintopaikalla. Perämereen laskevat suurimmat joet ja i......

Vesi > Pintavesien tila > Pintavesien tilan seuranta > Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Pohjanmaa
Kuivatus- ja raivaustyön aatteelliset tavoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Maatalouden hyöty Maamiesseurat Alkiolaisuus ja maalaisliitto Tolstoilaisuus ja työväenliike Edistyksen yhteiskunta Tilattoman väestön asemasta oli tullut aku...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä > Kuivatus- ja raivaustyön aatteelliset tavoitteet
Vesiliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 14.8.2019

Lisätietoja alueesta saa valitsemalla rajoitusalueen paikkatietoikkunassa. Vesiliikennerajoitukset Pohjois-Pohjanmaalla Kunta Alue Rajoitus Päätös ......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle > Vesiliikenne > Vesiliikennerajoitukset - Pohjois-Pohjanmaa
Oulun piiri-insinöörit ja työkohteet
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Joenperkaustöitä Oulun maanviljelysinsinööripiirin alueella 1900-luvun alkupuolella. Maanviljelysinsinööpiirin piiri-insinöörit Vuonna 1905 Oulu itsenäistyi omaksi kuudenneksi piirik...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä > Oulun piiri-insinöörit ja työkohteet
1700-luvun reformit
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun vapaudenajan liberaalit ja fysiokraattiset aatevirtaukset saivat kannatusta aiemman tiukan merkantilistisen talousajattelun sijaan. Vuonna 1740 annettu valtakunnal...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa > 1700-luvun reformit
Maanviljelysinsinööripiirien muotoutuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Ensimmäiset piirit Vuoden 1890 maanviljelysinsinöörien johtosäännön mukaan heidän virkatoimituksiaan varten maa tuli jakaa piireihin, joissa insinööreillä oli velvollisuus ”pitää asuntoa”. Se...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa > Maanviljelysinsinööripiirien muotoutuminen
Maanviljelysinsinöörit
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Kuivatustöiden heikko hyötysuhde Kolmen maanviljelysinsinöörin viran perustaminen Tavoitteena maatalouden edistäminen Ensimmäiset maanviljelysinsinöörit K...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Maatalouden edistämistä keskusvirastoissa > Maanviljelysinsinöörit
Toimitustöitä Pohjois-Pohjanmaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2019

Pohjoinen maanviljelysinsinööripiiri oli alueeltaan tavattoman laaja, ja jossa oli myös soita runsaasti verrattuna Länsi- ja Etelä-Suomeen. Maatalous oli kuitenkin Pohjanmaalla väestön pääasiallin...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Hallinto ja lainsäädäntö > Tutkimusta ja kaivuutyötä > Toimitustöitä Pohjois-Pohjanmaalla
Harjumuodostumat ja niiden hyödyntäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Merkittävimmät harjumuodostumat Pohjois-Pohjanmaan alue on varsin merkityksellinen harjumaisemiensa vuoksi. Alueen soran ja hiekan muodostumat ovat vaihtelevia sekä synnyltään että le...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus > Harjumuodostumat ja niiden hyödyntäminen
Loma-asuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 16.7.2019

Asuinpaikkojen vetovoimaisuuteen toi oman lisänsä loma-asuminen, sillä 1990-luvulta lähtien monissa kylissä kesämökkiläisistä kasvoi enemmistö asujaimistossa. Vapaa-ajan asumisesta tuli suorastaan...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus > Loma-asuminen
Maakuntakaava ja kaavoitusprosessi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.7.2019

Kaavoituksessa nousi 2000-luvulla uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä keskeiseksi ohjaavaksi tekijäksi maakuntakaava, joka korvasi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1993 hyväksytyn seutukaavan ja si...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus > Maakuntakaava ja kaavoitusprosessi
Maankäyttö- ja rakennuslain ympäristöohjaus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.7.2019

Maankäytön ja kaavoituksen kehittämistyötä toteutettiin 2000-luvulla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti muun muassa erityisillä kehittämiskeskusteluilla, joita järjestettiin ympäristöviranomai...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus > Maankäyttö- ja rakennuslain ympäristöohjaus
Suot ja turvevarat
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Suotyypit Olennainen osa Pohjois-Pohjanmaan maaperää ovat suot. Pohjois-Pohjanmaa on soiden maakunta. Puolet sen pinta-alasta on suota, jota geologisperusteisen yli 20 hehtaarin laskennan muk...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Maaperä ja kasvillisuus > Suot ja turvevarat
Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 15.8.2019

Yhdyskuntarakenne Pohjois-Pohjanmaan yhdyskuntarakenne on säilynyt hajanaisena. Se on tuottanut ongelmia muun muassa vesihuollolle. Kuva Mikko Jaako. Leimaa-antavaa Pohjois-Pohjan...

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria > Luonnonolot, ilmasto ja aluekehitys > Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Seuraava Viimeinen