Byggandet av Finno hamn

Projektets kontaktuppgifter

  • MKB-programmet (sammandraget på svenska)(pdf 9,08 Mb) har mottagits: 22.3.2013
  • Bedömningsprogrammet finns påseende: 27.3.2013 - 27.5.2013
  • Kungörelsen (pdf 73,6 Kb)
  • Informationmöten:  på onsdagen den 10 april 2013 kl. 18.00 – 20.00 i auditorium på Kaitans skola, Ivisnäsvägen 1, 02260 Esbo
  • Begäran om utlåtandet (finsk) pdf  Kb
  • Datum för inlämning av utlåtanden: 27.5.2013
  • Kontaktmyndighetens utlåtand om MKB-programmet (på finska): 20.6.2013

Publicerad 28-10-2013 kl. 12.21, uppdaterad 26-02-2014 kl. 13.24