Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där impregnerat träavfall som inte kan återvinnas förbränns i en rosterpanna. Utöver impregnerat trä bränns även annat icke återvinningsbart avfall i förbränningsanläggningen, bland annat ytbehandlat trä samt trä-, plast- och textilhaltiga restmaterial som uppstår som restprodukter vid avfallsbehandlingsanläggningar.

Den planerade mängden avfall som behandlas per år är högst 60 000 ton. Med denna mängd avfall kan 180 GWh fjärrvärme produceras, vilket motsvarar cirka 10 procent av Vanda Energis årliga fjärrvärmeproduktion. Verket används även för elproduktion, den årliga elproduktionen uppgår till cirka 3 000–4 000 MWh.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • VE0, det vill säga 0-alternativet: Projektet genomförs inte.
  • VE1: En anläggning för termisk behandling av impregnerat träavfall byggs på Vanda Energi Ab:s kraft-verksområde i Mårtensdal.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Publicerad 08-08-2021 kl. 16.39, uppdaterad 17-08-2022 kl. 15.13