Härkmeri vindkraftspark, Kristinestad

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

MKB-förfarandet gäller OX2 Wind Finland Ab:s projekt med en vindkraftspark i Härkmeri by i Kristinestad. Bolaget planerar ett projekt med högst 31 vindkraftverk. Projektområdets areal är ca 18,6 km2. Projektområdet är till stor del ett skogsområde där det också finns åkeröppningar. Den närmaste bebyggelsen ligger på ca 1 km:s avstånd från vindkraftverken. Projekt- och verksamhetshelheten omfattar även elöverföring, jordkablar och vägar. Som en del av beredningen har det gjorts ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Bedömningsprogrammet är en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.

Projektalternativ

  • Alternativ 1: En större vindkraftspark. I alternativ 1 byggs en vindkraftspark med 31 kraftverk. Kraftverkens totala höjd är högst 225 meter. Varje kraftverks effekt är ca 3–5 MW.
  • Alternativ 2: En mindre vindkraftspark. I alternativ 2 byggs en vindkraftspark med 19 kraftverk. Kraftverkens totala höjd är högst 225 meter. Varje kraftverks effekt är ca 3–5 MW.
  • 0-alternativet: I det s.k. nollalternativet kommer projektet inte att genomföras och motsvarande elmängd produceras på något annat sätt.

Enligt planerna sker elöverföringen i 36 kV:s kraftledningar som läggs i samma ledningsgata som vägen till objektet som ligger på ca 7 kilometers avstånd. Där planeras eltationen i Arkkukallio, till vilken även Rajamäki vindkraftspark ska enligt planerna anslutas.

Bedömningsprogrammet

Publicerad 16-12-2014 kl. 13.21, uppdaterad 03-08-2022 kl. 11.11