Öka användningen av biobränslen i produktionen av Helsingfors Energi

Projektets kontaktuppgifter

 • MKB-programmet (sammandraget på svenska)(pdf 7,3 Mb) har mottagits: 15.2.2013
 • Bedömningsprogrammet finns påseende: 25.2.2013 - 25.4.2013
 • Kungörelsen (pdf 74 Kb)
 • Informationmöten: torstaina 14.3.2013 klo 17.00 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki.
 • Begäran om utlåtandet (på finska) (pdf 69 Kb)
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 25.4.2013
 • MKB-utlåtandet(på finska, pdf 270 Kb): 24.5.2013

 • MKB-besrvningen, Helen (på finska, sammandraget på svenska) har mottagits: 27.2.2014 (pdf 31 Mb)
 • Bilagorna (pdf 27 Mb)
 • Bedömningsbeskrivningen finns påseende: 10.3.2014 - 8.5.2014
 • Kungörelsen om bedömningskrivningen
 • Informationmöte: på torsdagen den 27 mars 2014 kl 18.00 – 20.00 i Helsingfors stadsplaneringskontorets auditorium, Folkskolegatan 3, 00100 Helsingfors.
 • Begäran om utlåtandet (på finska) om bedömningskrivningen 
 • Datum för inlämning av utlåtanden: 8.5.2014
 • Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen:
Publicerad 25-02-2014 kl. 15.18, uppdaterad 10-03-2014 kl. 9.59