Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projekt

Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-programmet gäller grundvattentäkt på grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå, Karleby. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om vilka utredningar som behövs för MKB-förfarandet och hur bedömningsförfarandet ordnas.

Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets distributionssäkerhet i Karleby stamstad. I projektet förbereder man sig också på att distribuera vatten för Lochteå kyrkbys, Kelviås och Kannus behov.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ ALT0: projektet genomförs inte. Grundvattnet tas i Patamäki och Saarikangas. Att fortsätta ta vatten i Patamäki fordrar en omfattande sanering av vattenbehandlingsanläggningen i Patamäki.
  • Alternativ ALT1: Högst 7 vattentäkter placeras på Karhinkangas grundvattenområde. Vattenmängden som tas i området är 8 000 m3 i dygnet (2,92 milj. m3/a).
  • Alternativ ALT2: Högst 7 vattentäkter placeras på Karhinkangas grundvattenområde. Vattenmängden som tas i området är 10 500 m3 i dygnet (3,65 milj. m3/a).
  • Alternativ ALT3: Högst 7 vattentäkter placeras på Karhinkangas grundvattenområde. Vattenmängden som tas i området är 12 000 m3 i dygnet (4,38 milj. m3/a).

I alternativen ALT1, ALT2 och ALT3 leds vattnet från vattentäkterna i en rörledning till vattenbehandlingsanläggningen som ska byggas i Houraati i Lochteå och därifrån leds hushållsvattnet vidare längs den befintliga rörledningen ut i vattenledningsnätet i Karleby. Vid behov utnyttjas de befintliga vattentäkterna i Nutturakangas för uttaget av vatten. Vattenmängderna som tas innehåller både det nya vattenuttaget och den vattenmängd som enligt nuvarande tillstånd får tas i Nutturakangas (1 000 m3/d).

Bedömingsprogram

Bedömningsbeskrivning

Bedömningsbeskrivning, den kompletterade versionen

 

 

Publicerad 07-01-2019 kl. 14.21, uppdaterad 28-06-2021 kl. 13.31