Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby

Projektets kontaktuppgifter

Beskriving av projektet

Produktionsanläggningen i Kalavesi ligger i Kaustby kommun ca 5 km österut från kyrkbyn. Vid produktionsanläggningen har man för avsikt att anrika och förädla 600 000 t/a malm, som bryts i bolagets gruvor.

Projektets alternativ

Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas följande alternativ för projektet:

  • Alternativ 0: Produktionsanläggningen byggs inte i Kalavesi. Kelibers brytningsverksamhet och malmproduktion inleds dock i bolagets satellitgruvor.
  • Alternativ 1: Produktionsanläggningen inklusive nödvändiga anläggningar byggs i Kalavesi, I produktionsanläggningen tar man emot och anrikar 600 000 t/a malm. Råvattnet till anläggningen tas från Vissavesi. Vid anrikningen bildas anrikningssand som deponeras vid bassängerna för anrikningssand som s.k. bassänglagring ("våtdeponering"), vilket innebär att vattnet separeras från anrikningssanden och leds tillbaka till anläggningens vattencirkulation efter reningsprocesser.
  • Alternativ 2: Alternativ 2 avviker från alternativ 1 endast när det gäller hanteringen av anrikningssanden. Anrikningssanden och övriga restprodukter behandlas så att materialet blir torrare och deponeringen kan göras som torrlagring (dry stacking) i bassängområdet.

Bedömningsprogam

Bedömningsbeskrivning

Publicerad 20-01-2017 kl. 13.30, uppdaterad 11-09-2019 kl. 11.16