Klimatet och luften

I avsnittet Klimatet och luften beskriver vi de viktigaste aktörerna inom förebyggande av och anpassning till klimatförändringarna, samt vidtagna åtgärder och hur de följs upp. Mer information om effekterna och klimatarbetet finns i Klimatguiden. I avsnittet behandlas förutom klimatet även luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Ilmasto, sateenvarjo
Publicerad 16.9.2013 kl. 16.11, uppdaterad 14.7.2016 kl. 13.00
Utgivare: