Konsumtion och produktion

Avsnittet ger information om miljöpåverkan av konsumtion och produktion samt medel för att hantera dem. Kunskap produceras specifikt för operatörer och myndigheter.

Pressmeddelanden och nyheter RSS

Miljöministeriet har utvärderat olika metoder för förebyggande av nedskräpning som orsakas av engångsplast

1.10.2019
I en utredning som miljöministeriet beställt presenteras alternativa sätt för hur EU:s direktiv om minskning av engångsplast kan genomföras i Finland. Cirka 80 procent av skräpet på havsstränderna utgörs av plast, och syftet är att åtgärda detta med hjälp av direktivet, som träder i kraft sommaren 2021. Ett syfte med direktivet är dessutom att främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 14.9.2013 kl. 22.47, uppdaterad 18.6.2019 kl. 14.42