Gå till innehållet

Livsmiljön och planläggning

En god livsmiljö är en väsentlig faktor för livskvaliteten. En livsmiljö av hög kvalitet som fungerar i alla hänseenden utgör en helhet där olika befolkningsgrupper har möjlighet att ordna det vardagliga livet och tillfredsställa sina grundläggande behov såsom boende, service, arbete, friluftsliv, hobbyer, men också vila och privatliv. En god livsmiljö är även ekologiskt hållbar. Med livsmiljö avses i detta sammanhang de omgivningar där människor bor, arbetar och tillbringar sin fritid.

Planläggning och övrig planering av markanvändningen skapar förutsättningar för en god livsmiljö och för utvecklingen av den. Det viktigaste syftet med planläggningen är att samordna olika perspektiv och målsättningar.

 

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Valokuva Helsingin Vanhankaupunginlahdelta.

Utredning: Tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården förutsätter konkreta skyldigheter i markanvändnings- och bygglagen

26.8.2020
I markanvändnings- och bygglagen borde införlivas konkreta skyldigheter i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården. Till den här slutsatsen kommer Finlands miljöcentrals (SYKE) utredning. Också återinförandet av NTM-centralernas besvärsrätt även i fråga om lokala planer finns bland rekommendationerna till reformen av markanvändnings- och bygglagen.
Allt SYKEs aktuellt
Publicerad 9.9.2013 kl. 10.32, uppdaterad 18.6.2019 kl. 14.49