Flöden och översvämningar

Aktuellt

Flödena, som orsakas av vatten- och väderförhållandena, är naturliga fenomen men deras inverkan på vatten- och strandnaturen är avsevärd. Om vårarna är det den smältande snön och isdammarna som ger upphov till flöden och översvämningar, vid andra årstider föregås flödena vanligen av häftiga, ihållande regn. Hur stort översvämningsområdet är och vilka konsekvenserna blir beror bland annat på terrängformationerna, den årliga vattensituationen och markanvändningen i området.

Översvämningar kan orsaka skador till exempel för människor, miljön och ekonomiska verksamheten. Ogynnsamma följder av översvämningar kan inte helt undvikas och dessutom skulle det inte vara ekonomiskt lönsamt. Skadorna vid översvämning kan dock minskas med olika åtgärder för hantering av översvämningsrisker.

tulva_kauhajoki_2012-10-07.jpg

Höstöversvämningen i Tjöck å år 2012. Bild: Unto Tapio

Publicerad 23-08-2013 kl. 12.44, uppdaterad 14-02-2018 kl. 10.34