Producentansvar inom avfallshanteringen

Aktuellt

Producentansvariga företag betjänas nu på NTM-centralens webbsidor

I fortsättningen betjänas företag i producentansvarsärenden på NTM-centralens temasidor. Gå till nya webbsidor:

Vad betyder producentansvar?

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar. Producenterna kan fullgöra sina skyldigheter antingen ensamma eller tillsammans med hjälp av en s.k. producentsammanslutning. Skyldigheterna varierar beroende på typen av avfall.

Producenter är

  • den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller regummerar däck eller den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar,
  • den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar fordon eller för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn,
  • den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukterna eller den som importerar de trycta pappersprodukterna,
  • den som yrkesmässigt förpackar produkter eller den som yrkesmässigt importerar förpackade produkter, om omsättningen av verksamheten överstiger 1 000 000 euro samt,
  • den som tillverkar eller importerar elektriska och elektroniska produkter eller sådana försäljare som säljer produkter under eget varumärke,
  • den som släpper ut batterierna eller ackumulatorerna på marknaden.

Företag som godkänts för anteckning i producentregister

På den bifogade listan finns producenter och producentsammanslutningar som godkänts för anteckning i producentregistret vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen).

Publicerad 10-09-2013 kl. 10.22, uppdaterad 30-05-2022 kl. 15.01