Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering planeras i ett område på cirka fem hektar. Sorteringsanläggningen tar främst emot byggmaterial, energifraktion och avfallmaterial från handeln och industrin. Planerade funktioner på området är också mottagning och behandling av betong- och tegelavfall och trämaterial.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreds följande alternativ:

  • Alternativ 0 (A 0): Projektet genomförs inte.
  • Alternativ 1 (A 1): På projektområdet (5 ha) byggs en sorteringsanläggning, som kan ta emot högst 340 000 ton material per år.
  • Alternativ 2 (A 2): Projektet genomförs enligt A 1, men anläggningen ska inte ta emot och hantera blandmaterial från handeln och industrin (50 000 ton/år) och inte heller betong och tegel (50 000 ton/år). Den totala material mängden ska vara högst 240 000 ton.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

Publicerad 26-11-2018 kl. 13.55, uppdaterad 01-03-2019 kl. 8.04