Stentäktsverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hektar, varav de planerade stentäktsområdena beroende på alternativ har en areal på 70-94 hektar. Mängden stenmaterial som kan fås från området är beroende på alternativ 11-33 miljoner kubikmeter fast mått. Deponeringen av marksubstans kommer som mest, beroende på alternativ, att omfatta 1 miljon ton.

Projektets alternativ

De projektalternativ som skulle bedömas var alternativ ALT 3, ALT 4 och ALT 4+. Beträffande stentäktsmängden och mängden jord som ska tas emot skiljer de sig från varandra på följande sätt:

  • I alternativ ALT 3 bryts projektets delområden stegvis. De slutliga täktnivåerna på industritomterna och EV-områdena är i enlighet med detaljplaneringen. Tagningsområdenas storlek är totalt cirka 70 hektar och täktmängden är cirka 11 miljoner kubikmeter fast mått. Jordfyllnad i det här alternativet ingår på 13 hektar, cirka 3 miljoner kubikmeter. Återvinnbart stenmaterial ska tas emot för behandling cirka 100 000 ton per år på ett cirka 10 hektar stort produktionsområde.
  • I alternativ ALT 4 sker brytning av stenmaterial på projektområdet stegvis som i alternativ ALT 3. Dessutom utökas tagningsområdet utanför detaljplanen Bastukärr II till delområde F. Tagningsområdet på delområde F är cirka 24 hektar, vilket innebär att de områden där brytning ska ske i alternativ ALT 4 är sammanlagt cirka 94 hektar och täktmängden är cirka 14 miljoner kubikmeter fast mått. Jordfyllnad i det här alternativet ingår på 37 hektar, totalt cirka 10 miljoner kubikmeter. Hanteringen av återvinnbart stenmaterial sker på samma sätt som i alternativ ALT 3. På delområde F är det dessutom meningen att man ska ta emot och behandla råvarusprängsten annanstans ifrån, som mest cirka en miljon ton per år (i medeltal cirka 500 000 ton per år).
  • Till alternativ ALT 4+ hör verksamhet enligt ALT 4 och fördjupning av brytningen på delområde F. Brytning, jordfyllnad samt mottagning och hantering av återvinnbart stenmaterial och råvarusprängsten sker på samma sätt som i alternativ ALT 4. Tagningsområdenas storlek är desamma som i ALT 3, alltså cirka 94 hektar, men eftersom tagningen görs djupare blir täktmängden cirka 33 miljoner kubikmeter fast mått. Jordfyllnad i det här alternativet ingår på 37 hektar, totalt cirka 29 miljoner kubikmeter.
  • Alternativ ALT 0+ omfattar endast att den brytning som det redan finns tillstånd för och som delvis redan har genomförts ska slutföras i västra delen av delområde B på T-området i detaljplanen Bastukärr I. Ingen utbyggnad av logistikcentralen görs. Brytning sker på ett cirka 4,6 hektar stort område och täktmängden blir cirka 0,23 miljoner kubikmeter. Brytningen kommer att pågå ungefär till 2020. Alternativ ALT 0+ innebär att stentäkten enligt nuvarande tillståndsbeslut slutförs.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Publicerad 08-09-2014 kl. 13.39, uppdaterad 22-02-2017 kl. 13.49